Takk for at du bryr deg

Anne Lise Ryel og Eva Faanes i Kreftforeningen sier tusen takk for all støtte og engasjement under årets Krafttak mot kreft.

(t.v.) Eva Faanes og Anne Lise Ryel

Ditt bidrag er med på å gi et bedre liv til de som lever med senskader etter kreftbehandling.

Årets Krafttak mot kreft nærmer seg slutten, og vi ønsker å rette en stor takk til deg som har gått med bøsse, organisert innsamlinger, solgt vafler og kaker, delt din erfaring og personlige historie i media og i møte med russen. Din innsats er uvurderlig. Tusen takk for at du har gitt av deg og din tid til årets aksjon! Og en tusen hjertelig takk til alle som har støttet opp om aksjonen på bøsser, nettsiden og via Vipps. I Midt-Norge har man samlet inn over 6,9 millioner kroner. Og på landsbasis har dette så langt resultert i over 40 millioner kroner. Rett og slett helt fantastisk. Vi lover å forvalte pengene godt.
Over 120.000 i Malvik
Det er russen som er vår hovedsamarbeidspartner i aksjonen og organiserer bøssebæringen og verver bøssebærere og fordeler roder og så videre i Malvik.
Russen ved Malvik VGS samlet inn 120.673,- Dette er fordelt på 80.841,- på bøsser, 8.250,- på digital innsamling og 31.582,- via Vipps.
Det var 54 bøssebærere i aksjon. I Trøndelag totalt kom det inn 4 563 512,-
De innsamlede midlene skal brukes til arbeidet for at færre skal få senskader.
Stadig flere overlever kreftsykdom, men ikke alle blir friske. Flere må leve med de fysiske og psykiske følgene av behandlingen.
Vi trenger mer kunnskap om forebygging og behandling av senskader. Derfor vil en stor andel av pengene gå til forskning. Det kan resultere i bedre og mer skånsomme behandlingsmetoder, noe som er avgjørende for livskvaliteten til alle de som skal leve med eller etter kreft. Takk for at du er med på å skape viktige gjennombrudd for framtida.
Vi vet hvor viktig våre tilbud er for de som er berørt av kreft. Derfor vil en betydelig andel av pengene gå til kreftkoordinatorer i kommunene og til å styrke og videreutvikle Vardesentrene våre. Her avholdes blant annet kurs, møter og aktiviteter for pasienter, pårørende og kreftoverlevende. Det tilbys også samtaler med fagpersoner som psykologer, kliniske ernæringsfysiologer og frivillige jurister. I tillegg skal vi bruke penger på videreutvikling av helse- og velferdsteknologi som kan gi en bedre hverdag for de som er rammet av kreft slik at de for eksempel kan bo hjemme lenger. Kreftforeningen er en pådriver og igangsetter i dette arbeidet, fordi det gir økt trygghet og mer frihet i en allerede tung hverdag.
Kreftbekjempelse handler om mer enn å overvinne kreften. Det handler også om alle dagene etterpå som kreftfri, men ikke frisk. Tusen takk for at du er med på å gjøre disse dagene lysere for veldig mange.
PS! Du kan fortsatt gi din støtte via nettsiden og på Vipps

Sammen skaper vi håp.

Vennlig hilsen
Anne Lise Ryel generalsekretær i Kreftforeningen

Eva Faanes distriktssjef, Kreftforeningen Trondheim