Kommunen må overta Foldsjøen

Det er dypt tragisk om Foldsjøen skal bli ødelagt. Derfor må Malvik kommune inn å ta over Foldsjøen.

Det sier lederen i Malvik Høyre, Halvard Dahle, etter at nyheten om at Norges vassdrags- og energidirektorat i dag har gitt grønt lys til nedtapping av bortimot 5 meter av den vakre Foldsjøen.
Les også: Ja til nedtapping av Foldsjøen – avslag til Verksfossen kraftverk
– Dette fryktet vi i Malvik Høyre alt i mai 2017, og vi var alt da tydelige på at vi ikke vil være med på å gjøre ubotelig skade på naturen for all fremtid.
– For oss i Malvik Høyre er Foldsjøen en perle, og bør selvfølgelig fremstå som en perle også i fremtiden, sier Dahle til Malviknytt.
Mange interesser
Halvard Dahle ser at det er flere utfordringer forbundet med denne saken.
– Vi er klar over at dette er en vanskelig sak. På den ene side er det en grunneiers rettigheter, her Meraker Brug, sin rett til å disponere og bestemme over sin egen eiendom. På den annen side er det naboer, det offentlige og andre interessenter, som har sine ønsker og krav. Alle disse hensyn går ikke alltid like godt overens.  Men vi mener en nedlegging kan føre til både påtakelig skade og en ulempe for allmenne interesser.
Dahle forteller at selv om han er fra Ranheim brukte de Foldsjøen som badeplass da han var barn og ungdom.
Malvik kommune må overta
I Lov om vassdrag og grunnvann, «Vannressursloven» §42 (overføring av vassdragsanlegg i stedet for nedlegging) står det at vassdragsmyndigheten kan overføre et vassdragsanlegg som ønskes nedlagt til noen som ønsker det opprettholdt, om ikke eieren da frafaller nedlegging.
– På bakgrunn av dette, sa vi Malvik Høyre derfor alt i mai 2017 at kommunen burde være beredt til å ta nettopp dette ansvaret, og det var derfor vi foreslo å bevilge de 300.000,- som var den estimerte årlige kostnadene til et fremtidig vedlikeholdsansvar av demningen i både budsjett og økonomiplan.
– For oss i Malvik Høyre er det viktig å gjøre det vi kan for at Foldsjøen skal fremstå som en perle, også i fremtiden.
– Det fortjener Foldsjøen, det fortjener Mostadmark og det fortjener hele Malvik kommune, sier Halvard Dahle.