Blir flau av behandlingen

Formannskapsmedlem blir flau på kommunens vegne når hun ser hvordan man velger å behandle innbyggerne.

Det sier Lill Harriet Sandaune (FrP) (bilde innfelt) som etter å ha lest om Jostein Hammer i Malviknytt i går, stakk innom ekteparet i Dalabakken onsdag kveld.
– Her har vi et eldre ektepar som har levd og jobbet i denne kommunen i over femti år, så blir de altså behandlet på denne måten, sier Lill Harriet Sandaune.
– Jeg gikk meg en tur opp Dalabakkan og ringte på og fikk en prat med ekteparet i går kveld. De bærer tydelig preg av hvordan saken går inn på dem, og frustrasjon over at det ikke ser ut til å være mulig med en fornuftig løsning for deres del.

Lill Harriet Sandaune har vært å sett på forholdene i Dalabakken.

– Jeg opplever Jostein og Aud Hammer som konstruktive og åpen for andre løsninger som kunne vært valgt, blant annet ved å ta deler av tomta deres for å løse problemene. Men kommunen ser ikke ut til å ha vektlagt noen form for dialog med berørte parter her, og det mener jeg er kritikkverdig.
– Disse problemene kunne vært unngått dersom man har hatt en dyktig prosjektledelse og en kommune som har tatt ansvar. Det går ikke an å overkjøre innbyggere på denne måten.
– Isteden velger altså saksbehandler å kritisere Hammer for å gå ut i media med saken, forteller Sandaune.
– Men hva i all verden mener de at Hammer burde gjøre? Skal de bare sitte og se på hvordan eiendommen deres blir ødelagt?
– Noe må de jo faktisk foreta seg når kommunen unngår å svare på spørsmål både på telefon og ved personlig oppmøte, og ikke vil gå i dialog med den berørte parten, sier Sandaune som nå har bedt rådmann Carl-Jacob Midttun se på saken. (Saken fortsetter under bildet)
Aud og Jostein Hammer (Foto: privat)

Kommunen beklager

Malviknytt har kontaktet virksomhetsleder ved Areal og Samfunnsplanlegging, Frank Johansen som sier Malvik kommune selvsagt tar dette på største alvor.

– Hammer burde vært orientert tidligere enn det som har skjedd. Vi beklager dette, skriver virksomhetsleder Frank Johansen i en e-post til Malviknytt.

– Prosjektleder har, en tid før påske, også beklaget overfor Hammer at det ikke er gitt informasjon på et tidligere tidspunkt om konkrete endringer på hans eiendom.

– Hun har imidlertid så snart hun ble klar over at Hammer ikke var orientert, tatt tak i dette og bidratt til at orientering ble gitt, og at Hammer blir involvert i prosessen knyttet til egen eiendom. Det har vært flere befaringer og telefonsamtaler om dette, forklarer Frank Johansen.

– Hammer møtte opp uanmeldt torsdag 23. mars og ville ha møte med meg. Jeg var opptatt, men han fikk møte representant fra kommunen som er godt kjent med prosjektet. Det har også vært samtaler med Hammer flere ganger denne uka.

Frank Johansen skriver at det er gjort en helhetsvurdering knyttet til flere innkjørsler på denne strekningen og heving av veien er vurdert som nødvendig her.

– For å få en god innkjørsel til denne eiendommen må denne flyttes noe. Dette vil gi en adkomst som ikke er dårligere enn dagens løsning og vi ønsker selvfølgelig en god dialog med Hammer om dette.

Viktig prosjekt

– Oppgradering av Dalabakkan er et viktig prosjekt som vil gi bedre trafikale løsninger og tryggere adkomst for myke trafikanter. Bygging av fortau medfører en breddeutvidelse som vil påvirke eiendommene på begge sider. Vegen ligger bratt til og det er krevende å gjennomføre slike utbyggingsprosjekter i utbygde områder.

– Det er vanskelig å på forhånd se alle utfordringer som dukker opp underveis, skriver virksomhetsleder i ARESAM Frank Johansen.

– Når det gjelder henvendelsen fra Sandaunet vil denne bli besvart i Formannskapet mandag, ifølge Johansen.

Ber om orientering
Lill Harriet Sandaune har sendt spørsmål til Rådmannen og bedt han orientere formannskapet som møtes mandag 9.april om hele prosjektet i Dalabakken.

  • Hvordan er tidsplanen nå i forbindelse prosjektet i Dalabakkan? Når forventes det ferdigstilt?
  • Regner man med å holde seg innenfor de økonomiske rammene som er satt for dette prosjektet?
  • Hva er bakgrunnen for at veien har blitt hevet med 80 cm, i forhold til tidligere plan/informasjon til naboene?
  • Er det et samarbeid med andre aktører med tanke på bredbåndsutbygging i dette området, slik at man slipper ytterligere arbeid og graving på samme sted senere?
  • Medfører det riktighet at den berørte naboen i denne saken ikke får svar på spørsmål som stilles, hverken på telefon eller ved personlig oppmøte, og i tillegg blir hånflirt av når han prøver å snakke med kommunens ansatte på anleggsstedet?
  • Hva vil nå gjøres fra kommunens side for å komme i dialog med den berørte parten, og prøve å finne en løsning i saken?