Sjø-ørreten er fredet

Fiske er en viktig fritidsaktivitet for mange. Det er viktig å verne om sjø-øretten, og Fylkesmannen informerer her om fiskeregler.
Ørret skal ikke fiskes i sjøen i mars og april måned. Forbudet gjelder fra Osen kommune og sørover, inkludert fjordene. Unntatt er Namdalen, hvor du kan fiske ørret i sjøen med stang og håndsnøre fra land og fra båt hele året.
Det er viktig å la sjø-ørreten beite i fred langs strendene i vårknipa. Sjø-ørreten er utsatt for en rekke menneskelige påvirkninger og er sårbar. Mange aurebekker er helt eller delvis ødelagt av forurensing og fysiske inngrep, for eksempel kanalisering, rørlegging eller tilslamming. Dette er avdekket blant annet i Verdalselva, Stjørdalselva, Nidelva og Gaula.
Dessuten har overlevelsen i flere områder blitt vesentlig redusert på grunn av lakselus. Studier utført av NINA og Havforskningsintituttet ved Agdenes viser at sjø-ørreten har redusert vekst og forhøyet dødelighet på grunn av lus som kommer fra oppdrettsområdene utenfor.
Fiske etter ørret i sjøen om våren har økt i popularitet, men mange bestander er så svekket at de ikke tåler beskatning, derfor er den også fredet i flere vassdrag på tiende året, skriver Fylkesmannen i Trøndelag i en pressemelding.
Her kan du lese mer om fiske etter sjø-ørret.