Forsøpling ved Homla

En leser har sendt oss bilder av søppel som er kastet ved siden av kontaineren for hytterenovasjon like ved Homla.
Slik så det ut ved Follabrua ved Selbuvegen langfredag i 14-tia.

Flere store søppelsekker var dumpet ved siden av søppelkontaineren som er plassert ved vegen og rask og rot lå spredd utover.
Ifølge en leseren var det mye plastikk og småsøppel som lett kan blåse inn på beite eller slåttemark å bli spist av dyr, noe som kan føre til en grusom død.
(Alle foto privat)