Solgte 355.788 liter

Dagligvarebutikkene i Malvik rapporterer hvert år inn omsetningen av øl og annen alkoholholdig drikke med maks alkoholstyrke på 4,7 % til kommunen.

Omsetningsrapportene fra i fjor viser at det er solgt 355.788 liter alkoholholdig drikke (øl, rusbrus, cider) i Malvik i 2017.
Dette er en økning på 3.767 liter sammenlignet med fjoråret.
Bunnpris og Rema økte
Bare Bunnpris på Hundhammeren og Rema 1000 på SJøsiden i Hommelvik økte alkoholomsetningen i 2017. For de andre butikkene var det nedgang.
Størst nedgang i alkoholsalget, sammenlignet med 2016, har Coop Extra, Hommelvik, med 3.778 liter.
Størst omsetning hadde Rema 1000 på Malvik Senter med 90.306 liter, noe som er en liten nedgang sammenlignet med de foregående år.
Desidert størst økning i antall solgte liter hadde Bunnpris på Hundhammeren som rapporterer om 45.387 solgte liter i fjor, noe som er en økning på 8.112 liter på et år.