Torstein leder Kulturrådet

Malvik Kulturråd som består av 14 medlemsorganisasjoner avholdt årsmøte onsdag 7.mars.

Avtroppende kulturrådsleder Bjørn Stuevold ønsket velkommen og uttrykte glede over godt oppmøte på årsmøtet hvor 18 representanter for 10 av rådets 14 medlemsorganisasjoner var representert.
Odin og Rie fra Malvik kommunale kulturskole opptrådte på henholdsvis piano og sang/ukulele som åpning.
Stuevold ut, Fosmo inn
Bjørn Stuevold har vært leder for Malvik kulturråd i tre år. Han sa seg fornøyd med å ha bidratt til at Ytre Malvik Samfunnshus nå har blitt renovert og bedre tilpasset for kulturaktivitet.
Han beskriver arbeidet i kulturrådet som givende også i forhold til de andre oppgavene som rådet har jobba med. Spesielt fremhever han det gode samarbeidet med kommunens kulturenhet ved virksomhetsleder Arve Renå.
– Kulturrådet har opparbeidet en status som gjør at vi blir tatt med i viktige prosesser, som for eksempel romprogrammet i den nye Vikhammer Ungdomsskole med egne lokaler for kulturskolen, sa Bjørn Stuevold da han takket for seg.
Malvik kulturråd gjorde følgende, enstemmige valg, under sitt årsmøte:

Leder Torstein Fosmo Hommelvik Mannskor 1 år
Nestleder Kåre Moum Malvik Musikkorps 1 år (ikke på valg)
Kasserer Elisabeth Leirvik Rabben Saksvik Teaterlag 2 år
Medlem Aud Molde Spets Malvik Husflidslag 2 år
Medlem Anne Berit Hepsø Capella 1 år (ikke på valg)
Varamedlem Torbjørn Hammer Hommelvik Juniorkorps 1 år
Varamedlem Sigurd Augdal Hommelvik Musikkorps 1 år
Revisorer Terje Olafsen Hommelvik Mannskor 1 år
Anne Lise Fagerheim Saksvik Teaterlag 1 år
Valgkomite Wenche Walstad (leder) Malvik Kunstforening 1 år
Trond Sivertsen Kor M 1 år
Svenn Gjervan Malvik Blandakor 1 år

 
Medlemsmøte
Etter årsmøtet ble det avviklet medlemsmøte i Malvik Kulturråd.
Der orienterte Aud Molde Spets fra Malvik Husflidslag om en markering som Hommelvik barneskole planlegger i forbindelse med Armfeldts felttog gjennom Malvik for 300 år siden, da soldatene slo leir i områdene rundt Hommelvik.
Medlemsorganisasjonene i kulturrådet oppfordres til å vurder om og hvordan de kan bidra til å markere denne begivenheten. Det vil bli en større markering i Trondheim 18.august.
Ytre Malvik Samfunnshus
Kåre Moum og Bjørn Stuevold orienterte om de bygningsmessige og kulturrelaterte forbedringene som er gjort i Ytre Malvik Samfunnshus i forbindelse med rehabiliteringa:
Ny hovedinngang fra skolegården er tilrettelagt med universell utforming og toalett og publikumsgarderober på samme nivå som storsalen.
Salen er pussa opp og har fått nytt gulv, nytt ventilasjonsanlegg, nytt elektrisk anlegg, lyd- og lysanlegg, sceneteknisk utstyr og mobilt publikumsamfi.
Salen er delt med en enkel skillevegg mellom kroppsøving og kultur.
Det er dessverre fortsatt utfordringer i forhold til å ta vare på lyd- og lysanlegg samt scenetekniske installasjoner når hele salen i praksis er tilgjengelig for alle brukere, også i skoletida og på kveld og helg.
Forholdene er fortsatt langt fra ideelle, men de er betydelig forbedret fra den standarden som var før rehabiliteringa. Årsmøtedeltakerne fikk anledning til å ta en kikk på de rehabiliterte lokalene.
Offisiell åpning
Offisiell åpning av nye Ytre Malvik Samfunnshus skjer lørdag 21.april kl.17.00. Medlemslagene i kulturrådet som sokner til YMS er invitert til å delta og den planlagte forestillinga/utstillingene regisseres av Rakel Sivertsen.
Det blir gratis inngang for alle interesserte og et påfølgende lukket, sosialt arrangement for aktørene, heter det i protokollen etter medlemsmøtet i Malvik Kulturråd.