Arbeiderfestivalen søker om 50.000,-

Arbeiderfestivalen i Hommelvik som har vært arrangert hvert år siden 2004, skal arrangeres for femtende gang i år, i tidsrommet 27.april til 1.mai.

Politisk kulturfestival
I den forbindelse har festivalen søkt om kommunal støtte på kr 50.000,-
Festivalen er et samarbeid mellom Malvik AP, Malvik SV, Hommelvik AUF, Fagforbundet i Malvik, Hommelvik Framlag og Hommelvik Arbeiderlag.
I søknaden skriver Arbeiderfestivalen at dette er den største av de få politiske kulturfestivalene i Norge og den har sakte, men sikkert opparbeidet seg anerkjennelse langt utenfor Hommelvikområdet.
Fem dager festival
Årets program er ikke helt klart, men ifølge søknaden vil det være aktiviteter i fem dager fra og med fredag 27 april.
Fredag 27.april: Åpning av festivalen i Johan Nygaardsvolds museum. Pubquiz på Café Rampa
Lørdag 28.april: Historisk vandring knyttet til Johan Nygaardsvold, skolehistorie og skolepolitikk. Revygalla i Bruket kulturhus.
Søndag 29.april: Flerkulturell/internasjonal dag med kulturinnslag fra forskjellige deler av verden. Samarbeid med frivillige organisasjoner.
Mandag 30.april: Kvelden før dagen, allsangkveld i Bruket kulturhus.
Tirsdag 1.mai: Tradisjonell 1. mai feiring i Hommelvik sentrum med gudstjeneste, barnetog og demonstrasjonstog.
Detaljene i programmet er ennå ikke klart men festivalen fortsetter samarbeidet med Hommelvik Historielag om ei bildeutstilling og Hommelvik bibliotek om minst ett arrangement for grunnskoleelever som foreløpig ikke er detaljbestemt. Samarbeidet fortsetter også med Malvik videregående skole om forfatterbesøk.
Arrangeres til selvkost
Festivalen arrangeres til selvkost, det vil si at festivalen ikke sitter igjen med noe overskudd etter endt tid, men bruker billettinntektene og økonomisk støtte fra andre organisasjoner, kommune og næringsliv til å dekke utgifter til kor, korps, artister, husleie, lys- og lydteknikker etc.
Det oppleves for hvert år vanskeligere og vanskeligere å få økonomisk støtte fra lokalt næringsliv og andre organisasjoner, og det har derfor vært en utfordring å skaffe gjester fra andre steder i landet på grunn av ekstra utgifter til flybillett og eventuelt hotell heter det i søknaden.
For at Arbeiderfestivalen skal kunne ha et godt fundament i fortsettelsen søker de i år om et beløp som gir rom for at de kan invitere gjester uavhengig av geografisk bosted, samt få dekket noe av utgiftene til husleie samt kor og korps på 1.mai-arrangementet.
Arbeiderfestivalen søker derfor i år Malvik Kommune om 50.000 kr.

Les også: Lederens dobbeltstemme sikret festivalstøtte