Stabilt sykefravær i Malvik

Ved utgangen av fjerde kvartal i 2017 var sykefraværet i Trøndelag 5,6 prosent. Fraværet holder seg stabilt sammenlignet med samme kvartal i 2016.

Mens sykefraværet holder seg stabilt i Trøndelag, er det en økning i landet for øvrig. Finnmark har det høyeste fraværet med 6,4 prosent, mens Oslo ligger nederst med 4,5 prosent, skriver NAV i en pressemelding.

Malvik høyere enn landsgjennomsnittet

I Sør-Trøndelag lå fraværet på 5,4 prosent, en nedgang på 1,1 prosent. Nord-Trøndelag hadde et fravær på 6,2 prosent, en økning på 1,7 prosent.

– Forskjellen mellom fylkene skyldes blant annet det forholdsvis lave sykefraværet i Trondheim. De største byene har gjerne lavere sykefravær på grunn av en relativt ung befolkning og mange med høyere utdanning, sier Bente Wold Wigum, regiondirektør i NAV Trøndelag.

Malvik hadde et sykefravær på 6,1 % ved utgangen av fjerde kvartal 2017, noe som er en endring på -1,5 prosentpoeng i forhold til året før.

Skjermdump fra NAV

Sykefravær og næring

Innen primærnæringene, varehandel samt faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting gikk sykefraværet ned i begge fylker. Innen sistnevnte næring sank fraværet betydelig i Nord-Trøndelag.

Innenfor hotell- og servering samt undervisning økte fraværet i begge trøndelagsfylkene.

Raskere og bedre oppfølging med digital sykemelding

Siden november i fjor har arbeidsgivere i Trøndelag hatt mulighet til å hente inn sykemeldinger direkte fra Altinn og inn i egne lønns- og personalsystem.

– For å få en rask og god oppfølging av de sykemeldte må arbeidsgiver legge inn navn på nærmeste leder når sykemeldingen kommer inn i Altinn. Det gjør det enklere for veileder i NAV å planlegge og gjennomføre sykefraværsoppfølging av den enkelte. Vi gjør oppmerksom på at ansatte kan bruke digital sykemelding selv om bedriftens lønns- og personalsystem enda ikke er integrert mot NAV sin løsning, sier Wold Wigum.

Røros har det laveste sykefraværet

I Røros finner vi det laveste sykefraværet med 3,9 prosent, fulgt av Snåsa og Tydal med 4,5 prosent. Det høyeste fraværet har Verran med 7,9 prosent, fulgt av Fosnes og Namdalseid med henholdsvis 7,7 og 7,5 prosent. Sykefraværet sank mest i Bjugn fra 9 til 6,2 prosent. Kommunene Frosta, Roan og Osen hadde også en betydelig nedgang i sykefraværet med over 20 prosent nedgang. Størst økning finner vi i Agdenes. Her steg fraværet fra 3,7 til 5,6 prosent. Rennebu og Snåsa hadde også en kraftig økning i fraværet.

I Trondheim ligger sykefraværet på 5 prosent, en liten nedgang fra samme kvartal i 2016. Steinkjer og Stjørdal ligger på henholdsvis 6,4 og 6,5 prosent. Begge kommuner har en liten økning i fraværet.