Malvik aktuelt for megasvært datasenter

Sintef har vært med på å utarbeide en mulighetsstudie for å etablere et stort datasenter i Trøndelag. Blant de aktuelle tomtene det pekes på, er en næringstomt på Sveberg i Malvik.

Giganter som Apple og Facebook etablert seg i Danmark, i Finland har Google etablert et datasenter i Hamina, mens Sverige har fått Facebook på kroken i Luleå. Foreløpig er det ingen i Norge.
Godt egnede tomter 

Men den nye Sintef-studien  viser at det finnes godt egnede tomter både i Klæbu, Malvik og Stjørdal, da disse tomtene kom best ut av spørreundersøkelsen til Sintef, skriver adressa.no (saken er for abonneter).

Et datasenter er et anlegg som huser servere samt nettverksutstyr og kommunikasjonsforbindelser. Datasenteret studien har tatt utgangspunkt i, er navngitt «stort dedikert datasenter». De virkelige store datasentrene etableres ofte av digitale giganter som Facebook og Google.
Rikke Stoud Platou, som er prosjektleder på avdeling for Konsernutvikling i NTE, har ledet mulighetsstudiet for det meste av tiden sier til adressa.no (saken er for abonneter) at mange av kriteriene for etablering av datasentrene kan bli påvirket på lengre sikt, så det kan være andre tomter i Trøndelag som også kan være aktuelle.
Trenger 400 – 500 dekar
I Norge anslår forfatterne av studien at en datasenteretablering ville ført til over 6800 årsverk sysselsatt over en periode på 12 år. 3000 årsverk ville vært direkte, 2200 indirekte og 1600 årsverk gjennom konsumeffekter.
Brutto verdiskapning over hele byggeperioden er beregnet til 5,2 milliarder kroner, og over 300 millioner kroner i året de påfølgende årene.
Alle regioner vil ifølge studiet ha samme sysselsettingseffekt for drift av datasenteret, ettersom det er snakk om varige arbeidsplasser i regionen.
For at Trøndelag skal kunne få et slikt datasenter, kreves det blant annet en tomt med et areal på 400-500 dekar. Det kreves også relevant kompetanse og nærhet til en større by.
Aktørene bak studiet, utenom NTE, er TrønderEnergi, SpareBank 1 SMN og NHO Trøndelag og Sintef som har vært engasjert for å kartlegge potensielle tomter i Trøndelag. Rapporten overrekkes fylkesordføreren i dag, skriver adressa.no (saken er for abonneter).