Malvik er Årets Bondelag

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag har utnevnt Malvik bondelag til årets lokallag i 2017.

Det var i slutten av februar at fylkesstyret bestemte dette og tirsdag var det høytidelig overrekkelse av diplom og blomster. (Saken fortsetter under bildet)

Arve Ørsjødal (t.v.) og Paul Vikhammer (t.h.) fikk overrakt prisen fra Kari Åker i Sør-Trøndelag Bondelag (Foto: privat)

– Jeg må si jeg ble veldig overrasket, men også litt stolt da jeg leste den faglige begrunnelsen bak utmerkelsen, sier bondelagsleder Paul Vikhammer.
Jordvernsaken viktig
– Malvik Bondelag har holdt jordvernsaken høyt og vi har vært flinke til å arrangere åpen gård med mere.
– Det er særlig Arve Ørsjødal som har vært primus motor for bondelagets arbeid de siste årene, han er jo både politisk interessert og interessert i landbruket, sier Paul Vikhammer.
– Vi er et styre på fem personer som jobber godt og fokuset vil i tiden framover være på Nye Veier AS som skal bygge mest mulig vei, for minst mulig penger. Da må vi henge med så de ikke kjører over grunneierne hvis det går fort i svingene.
Paul Vikhammer tror Malvik bondelag må ha et medlemsmøte for å markere prisen som ble utdelt av fylkesleder Kari Åker under årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag tirsdag. (Saken fortsetter under bildet)
Arve Ørsjødal (t.v.) og Paul Vikhammer mottok prisen på vegne av Malvik Bondelag (Foto: privat)

Her er hele begrunnelsen:

«Sør-Trøndelag Bondelag utnevner Malvik Bondelag til årets lokallag 2017.

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag fattet i styremøte 27.februar følgende vedtak: 

Blant mange gode lokallag i Sør-Trøndelag vil fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag utnevne Malvik Bondelag til årets lokallag for 2017.

Av store landbrukspolitiske utfordringer i fylket er jordvern av de største og mest utfordrende sakene. Malvik bondelag har spesielt arbeidet godt med jordvern over flere år, noe som blant annet vises ved at Malvik Kommune er den kommunen i fylket som omdisponerer minst matjord til andre formål. Dette betyr at lokallaget har arbeidet godt opp mot politikere og media for å få gjennomslag for et aktivt jordvern i kommunen.

Den ene store saken i Malvik i 2017 var Travbanen som skulle legges på dyrkajorda i Malvik etter ønske fra Det Norske Travselskap. Her har Malvik Bondelag arbeidet spesielt aktivt med mye møtevirksomhet med politikere og andre. Det har vært medieoppslag i NRK midt-nytt, malvikbladet og radiosendinger. De har hatt innspill til politikerne om arealplan travbane og møter med politiske partier.

Den andre store saken er E6 som går gjennom kommunen der Nye veier ønsker å bygge en fire-felts motorvei til erstatning for den eksisterende to-felts veien. Her har lokallaget deltatt på møter med Nye veier og gitt innspill til kommunen for sikre at den nye veien ikke tar verdifull matjord.

Malvik Bondelag har stor aktivitet også på andre områder. Blant annet har de over flere år hatt mange vellykkede Åpen Gård arrangementer med stor publikumsoppslutning. Malvik Bondelag har vært en av våre beste Åpen Gård arrangører.

i 2017 har lokallaget også arrangert datakurs for sine medlemmer. De har deltatt på årsmøte, ledermøte og regionmøte, og bidrar til å skape gode sosiale møteplasser rundt omkring hos bønder i Malvik ved blant annet julebord.

Med utnevnelsen Årets Lokallag 2017 får Malvik Bondelag en diplom og kr 5.000,-»