Svarer «ovenfra og ned »

Under mandagens møte i kommunestyret stilte Lill Harriet Sandaune (FrP) en interpellasjon om bruken av kommunalt ansatte i politisk annonsering og agitasjon.


Ordfører Ingrid Aune (AP) svarte at forespørselen var i grenseland for hva ordfører velger å akseptere til dagsorden ved kommunestyrets talerstol.
– Ordføreren velger likevel å svare denne gangen, da det gir en anledning til å få klargjort noen faktum, sa Ingrid Aune og viste til en debatt Sandaune og Bernt Ole Ravlum (gruppeleder AP) har hatt gående i lokalavisene. (Saken fortsetter under bildet)

– Politikere, uansett parti, må skilles fra administrasjonen i kommunen og de kommunalt ansatte. Ordfører opplever at det i denne kommunestyreperioden er ryddige og profesjonelle skiller mellom politikk og administrasjon, og at dette er noe begge sider er bevisste på i hverdagen her på rådhuset.
– I noen situasjoner vil det være viktig for Malvik kommune at de politiske partiene løfter fram og viser fram hva vi får til i Malvik. Vi gjør jo mye bra her i Malvik som vi gjerne vil vise fram til andre, og det gjelder vel også de politiske partiene. For eksempel ved besøk fra et parti sine stortingsrepresentanter, statsråder eller i arbeid med andre saker kan det være aktuelt å spørre kommunalt ansatte om å stille opp i tilknytning til arbeidsplassen sin, sa Ingrid Aune. (Les hele svaret fra Ordføreren her)
Snakker ovenfra og ned

– Jeg hadde forventet at ordføreren tok ansvar og beklaget i denne saken, men det velger hun altså å ikke gjøre. I stedet snakker hun ovenfra og ned om partienes gruppeledere og politiske partier. Og legger seg på en linje som om hun ikke har noe med denne saken å gjøre, sier Lill Harriet Sandaune (FrP) i en kommentar.
– Svaret viser tydelig at det er en manglende dialog mellom ordføreren og hennes gruppeleder og gruppe, og ingen vilje til å se det konkrete problemet; Arbeiderpartiets manglende respekt for rådmannen og hans ansatte, som de altså bruker som redskap i sine politiske markeringer.
– Ordfører uttaler i svaret sitt at det er ryddige og profesjonelle skiller mellom politikk og administrasjon, og at man er bevisst på dette i hverdagen på rådhuset.
– Men hadde det vært tilfelle, så hadde ikke denne saken skjedd. Det at ordføreren faktisk ikke kan svare på om Malvik Arbeiderparti sin Facebook-side er å betrakte som offentlig eller privat, sier også sitt, sier Sandaune.
– Det er betenkelig at det i debatten etterpå kommer frem at virksomhetsleder for Barne- og Familietjenesten i siste OPKU-møte faktisk redegjorde for at kampanjen skjedde ved samtykke. Slik at Ap-politikere, ansatte og administrasjonen faktisk må ha hatt et samarbeid om dette.
– Ordføreren viste med dette svaret en total ansvarsfraskrivelse rundt problematikken, og ingen vilje til å respektere noen nødvendige grenser rundt etikk og moral, for at rådmannen skal ha mulighet til å utføre sitt arbeid med faglig integritet, sier Lill Harriet Sandaune (FrP)
Utvalget ble orientert

Vigdis M.P. Martinsen (H) kunne fra talerstolen fortelle at de i det siste OPPKU-møte fikk unnskyldning fra virksomhetsleder Morten Mørkved for at de hadde gitt tillatelse til at det kunne brukes bilde av helsesøster Barbro i en gladsak.
– De skjønte ikke da at det skulle brukes i en politisk kontekst og han påpekte at det selvfølgelig ikke var greit å bruke ansatte i politisk reklame.
– Saken har vært belastende på den ansatte, noe jeg har stor forståelse for.  Jeg ser henne som uskyldig i denne saken, og ønsker at hun også kan tenke at hun er det. Vi i Høyre støtter henne og Malvik Høyre støtter interpellasjonen fra Fremskrittspartiet, sa Vigdis M.P. Martinsen.
– De ansatte i kommunen er ikke en eiendom man kan bruke i politisk markedsføring og alle ansatte i Malvik kommune skal for fremtiden slippe slike belastninger fordi et parti har lyst å vise seg frem i media. Når man ser hvilken oppfattelse som kommer ut i media etter reaksjoner på bruk av ansatte politisk, må vi be om at det ryddes opp i både den oppfattelsen, etikk og moral, sa Martinsen.
Ville ikke godkjent politisk reklame

Virksomhetsleder i Barne- og familietjenesten Morten Gynther Mørkved bekrefter langt på vei Vigdis M.P. Martinsen sine opplysninger.

– Ja, i det store og hele stemmer Martinsen sine opplysninger, skriver han i en e-post til Malviknytt.

– Når det skulle være en «gladsak» er det viktig å presisere at jeg forsto dette som en sak om generell styrking av helsesøstertjenesten i Malvik kommune. Hadde vi vært kjent med at bildet av den ansatte ville bli brukt i en politisk sammenheng og fremstilt på denne måten ville vi naturligvis ikke ha godkjent noe slikt, sier Mørkved.

Han bekrefter også at saken skal ha vært diskutert i virksomhetsmøte.

– Rådmannen tok opp saken som et av to refleksjonstema i virksomhetsmøte torsdag 1.februar. Rådmannen orienterte på overordnet nivå om sitt svar på spørsmål fra Malvik Høyre og generelt om kommunens reglement.

– Jeg utdypet saken fra mitt ståsted. Jeg fortalte at jeg hadde godkjent deltakelse i en sak, og jeg beklaget at jeg ikke hadde undersøkt nærmere om hva slags sak dette skulle være, sier Virksomhetsleder i Barne- og familietjenesten, Morten Gynther Mørkved.

Holdt ikke tilbake informasjon

Carl-Jakob Midttun

Rådmann Carl-Jacob Midttun bekrefter at han orienterte virksomhetslederne om saken.

– Det er riktig at rådmannen tok opp denne saken som ett av to refleksjonstema på virksomhetsledermøte torsdag 1. februar. Rådmannen orienterte da om spørsmålene som Malvik Høyre oversendte 24. januar, og gjennomgikk sitt svar datert 30. januar. Deretter la rådmannen opp til refleksjoner blant lederne, blant annet i lys av kommunens reglement og etiske retningslinjer. Virksomhetsleder utdypet i dette møtet saken fra sitt ståsted, skriver Midttun i en e-post til Malviknytt.

– Da rådmannen sendte svar til Malvik Høyre om saken 30. januar, var jeg ikke kjent med alle detaljer, men hadde tilstrekkelig informasjon til å kunne svare overordnet og prinsipielt på saken. Rådmannen har selvsagt ikke til hensikt å gå i detaljer i offentligheten når det er snakk om saker av personalmessig karakter, svarer Midttun.

Rådmannen mener han ikke har holdt tilbake noen informasjon.

– Til spørsmålet om konsekvenser for de involverte: Denne saken er fulgt opp og håndtert i tråd med lov, avtaleverk og interne retningslinjer, skriver rådmannen i en e-post.