Nyvalg i Mostadmark Jernverks Venner

Historielaget Mostadmark Jernverks Venner har etter valg under årsmøtet 2017, hatt et konstituerende styremøte, og valgt ny styresammensetning.

Aktivt år 
Historielaget Mostadmark Jernverkes Venner kan se tilbake på et aktivt år i 2017. Årsberetningen viser at museet er mye brukt av skolene i kommunen med til sammen over 200 elever og lærere fra Hommelvik og Vikhammer ungdomsskoler i fjor.
På Jernverket har de også hatt besøk fra Venneforeningen ved Stjørdal Museum med 35 personer og ca 40 personer tilknyttet pensjonistlaget til Utdanningsforbundet i Trondheimsregionen for å nevne noen. Samlet besøk i organisert form på museumsområdet i sesongen 2017 – inkludert skolebesøk av ungdomsskolene og Steinerskolen i Trondheim, har vært ca. 500 personer.
For søndagsåpent museum (7 søndager) har man i gjesteboka registrert ca. 30 besøkende.
Nytt styre
Den nye sammensetningen av styret for Historielaget Mostadmark Jernverks Venner er:
Leder: Odd Bjørkli
Nestleder og kasserer: Anne-Lise Fagerheim
Sekretær: Gisle Rø
Styremedlemmer: Jon Hopp, Kristin Haugan og Steinar Grindbak
Varamedlemmer: Arne Espelund og Ingrid Nyhus
Materialforvalter: Per Werenskiold
Planer for 2018
Historielaget Mostadmark Jernverks Venner kan se tilbake på et aktivt år og har lagt nye planer for inneværende museumsår.
I 2018 vil  følgende arbeider bli prioritert:

 • Følge opp videre arbeid/prosjekter med Hommelvik ungdomsskole.
 • Detaljprosjektering av Vernebygg og oppføring av dette.
 • Montere skinner for å holde ovnsplater i gangen i Contoiret.
 • Sette opp en «klokke-stuppul» ved Labbistuggu for å montere inn messingklokke mottatt fra Per Werenskiold.
 • Få trykket opp et nytt opplag av «Jøns Køldreng»
 • Lage monter for utstilling av MJV’s stempel (kopi)
 • Få lagt fram strømkabel til Gammelsmia.
 • Merke malmprøver i museet
 • Ytterligere rydding i lageret i nysmia
 • Oppsetting av hyller på nordre loftsrom i Contoiret
 • Ytterligere rydding av busker og kratt langs elva.
 • Montere sauegjerde rundt museums- og sceneområdet sør for elva.
 • Gisle Rø arbeider videre med bok om hele historien til Mostadmark Jernverk.
 • Arkivarbeid og videre innsamling av bakgrunnsmateriale for jernverket (Gisle).
 • Røykrør og pipe på Contoiret, slik at det kan fyres i ovnen fra 1792.
 • Få til en utflukt til Rana, for der å besøke gruvene ved Ormli og Gullfjell på nordsida av
 • Langvatnet, der MJV hentet malm i andre og tredje driftsperiode.
 • Alternativt mål for utflukt/ekskursjon vil kunne være Sunnmøre, der det også finnes
  gruver MJV har hentet malm fra.
 • Assistere «Opera Jernverket» ved mulige nye framføringer av operaen «Forbudsrepublikken»
 • Oppføre et forsterket overbygg for orkester langs vestre kant av scenen.