Spør ordfører om AP-annonsen

Kommunestyrerepresentant Lill Harriet Sandaune (FrP) stiller i mandagens kommunestyre interpellasjon angående bruk av kommunalt ansatte i partipolitiske reklamekampanjer.
Sandaune viser til leserbrev av Arbeiderpartiet sin gruppeleder, Bernt Ole Ravlum.
«Der mener han at undertegnede antyder at det er et kameraderi mellom Ap og administrasjonen/rådhus og at det ikke kan skilles mellom Ap-politikere, kommunalt ansatte og administrasjonen.
Gruppelederen (Ravlum) bekrefter deretter at dette historisk sett er berettiget, og at det er tette bånd mellom Ap og kommunal administrasjon, frivillighet og organisasjoner av ulike slag. Og forteller at dette ikke alltid har vært like heldig.
I det samme innlegget definerer gruppeleder Ravlum, Malvik Arbeiderparti sin Facebookside, som privat.
Kan ordføreren bekrefte at hun og gruppelederen til Arbeiderpartiet ser på Malvik Arbeiderparti sin Facebookside som en privat side, og ikke som en offentlig side, spør Sandaune i sin interpellasjon.

– Burde Arbeiderpartiet lagt opp til en annen praksis?

Med bakgrunn i bruken av kommunalt ansatte i Arbeiderpartiets partipolitiske reklamekampanje ønsker hun å få klarhet i om det er akseptabelt med en slik praksis.
– Skal man i denne kommunen ha en fast praksis med at Arbeiderpartiet kjører politiske reklamekampanjer med bruk av
kommunalt ansatte. 
Avslutningsvis viser gruppeleder Ravlum til at undertegnede bare må kontakte departement og regjering om lovgivningen ikke er god nok i «slike saker». Er det lovgivningen som er problemet her, eller er det Arbeiderpartiet som mangler etikk og moral med tanke på den praksisen som man her har lagt opp til, spør hun.
Spørsmål til ordføreren:
Medfører det riktighet, med bakgrunn i gruppeleder Ravlums utsagn, at politikere i Arbeiderpartiet i Malvik ikke kan skilles fra kommunalt ansatte og administrasjonen i kommunen?
Definerer ordføreren sitt parti (Arbeiderpartiet i Malvik) sin Facebookside som en privat side?
Mener ordføreren det er riktig at politiske partier skal kreve at ansatte skal stille opp og brukes i partipolitiske reklamekampanjer?
Hvis ordføreren mener at dette er riktig, kan opposisjonen i kommunen også disponere kommunens ansatte til partipolitiske reklamekampanjer?
Mener ordføreren, i likhet med gruppelederen for sitt parti, at det er veldig uklare regler på disse områdene som nevnt over, med tanke på etikk og moral, slik at det er behov for at departement og regjering setter i gang et lovarbeid på dette området?
Eller burde Arbeiderpartiet lagt opp til en annen praksis?»
Saken skal behandles av kommunestyret i Malvik, mandag 12.mars, med møtestart klokken 18.00.
Kommunestyret holdes denne gangen i den gamle kommunestyresalen på Rådhuset i Hommelvik.