Nesten 1000 lærere har søkt videreutdanning

Fristen for å søke om videreutdanning har gått ut. Aldri før har flere lærere i Norge søkt om videreutdanning.

Av totalt 10 147 lærere som har søkt om videreutdanning, er det hele 988 lærere i Trøndelag som har søkt. Dette er en oppgang fra i 2017.

– De høye søkertallene viser at lærerne i Trøndelag vil ha mer faglig påfyll og holde seg oppdatert. Det er bra for lærerne og elevene. En undersøkelse fra NIFU viser at nesten alle lærere har endret undervisningen sin, og 70 % sier selv at de har blitt en bedre lærer av å få videreutdanning. Det nytter å satse på læreren som denne regjeringen gjør, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H), i en pressemelding.

Regjeringen har sørget for å tredoble antall lærere som får videreutdanning. Siden 2013 har omtrent 20 000 lærere tatt videreutdanning i ulike fag.

– Vi har sørget for å investere mye i læreren. Dette gjør vi fordi vi vet at gode lærere er den viktigste enkeltfaktoren for barns mestring og læring. I år har vi økt tilbudet om videreutdanning med hele 200 millioner kroner. Denne økningen sikrer at over 1,6 milliarder kroner brukes for å gi barna i skolen enda bedre lærere, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant (FrP) i pressemeldingen.

Kommunene avgjør om lærerne får godkjent søknadene sine innen 15. mars. Alle kommuner skal ha en langsiktig plan for å sørge for videreutdanning av lærere.

– Nå forventer jeg at kommunene i Trøndelag følger opp og sørger for at flest mulig lærere får den videreutdanningen de ønsker seg. Regjeringens satsing på lærerne må også følges opp lokalt hvis alle barn skal få mulighet til å møte sin drømmelærer, sier Jon Gunnes, stortingsrepresentant (V).