Søker fritak fra politikken

Ordføreren i Malvik har fått en ny søknad om fritak fra lokalpolitikken på sitt bord.

Det er Arbeiderpartiets Line Therese Roald Johnsen som søker fritak fra sine verv med bakgrunn i at hun har flyttet til Trondheim kommune.
Johnsen er vararepresentant for AP til kommunestyret, varamedleme i utvalg for Oppvekst og kultur og hun er kommunens representant til Samarbeidsutvalgene i grunnskolen ved Saksvik skole.
Det ligger i tillegg til denne inne tre andre søknader om fritak og permisjon fra politiske verv som ennå ike er behandlet. Det er kommunestyret som avgjør søknader om permisjon- og fritak.