Nye ideer for avlastningstjenesten

Malvik kommune er i en arbeidsprosess for å vurdere videre strategier og tiltak for fremtidens avlastningstjenester for barn og unge. I den forbindelse har kommunen denne uka avviklet en søkekonferanse.

Søkekonferanse er en metode for idedugnad som er utviklet med tanke på å involvere brukere, innbyggere, ansatte, organisasjoner med flere for å utvikle nye ideer, skape endring og utforme nye tjenester og tiltak.
Konkrete forslag
– Målet med konferansen er å komme fram til konkrete forslag til fremtidige avlastningstjenester for barn og unge fra 0 til 24 år, forteller leder av arbeidsgruppa Rannei Hofstad i Malvik kommune.
– Vi ønsker å utvikle avlastningstilbudet fordi det har hatt litt dårlig kapasitet og vi har sett at det trenger å utvikles.
– Deltakerne har kommet med mange flotte innspill til hvordan vi kan gjøre ting, og det er viktig at pårørende, brukerrepresentantene og politikerne er med å tenker hvordan vi skal utvikle avlastningstjenestene, sier Rannei Hofstad.
Nå skal ideene sammenfattes av arbeidsgruppa som skal legge fram en sak for politikerne i mai.
– Vi vil framover og vi vil gjøre de rette tiltakene og det løser vi gjennom dialog på den måten vi har hatt i disse to dagene her i Bruket kulturhus, forteller Rannei Hofstad.