Carl Halck får gratis husleie og pengestøtte

Et enstemmig Formannskap i Malvik har i dag vedtatt å gi Karlslyst Musikkteater både økonomisk støtte og gratis husleie i forbindelse med nypremieren på musikalen om Carl Halck.

Musikkteateret hadde søkt om gratis husleie i sommer til øvinger, men protokollen fra Formannskapet viser at Eva Lundemo (H) foreslo at også kommende helgs kick-off skulle inngå i avtalen om gratis husleie i Bruket kulturhus.
Ordfører Ingrid Aune (AP) foreslo et nytt punkt til innstillingen

  • Som en viktig samarbeidspartner for Carl Halck ønsker Malvik kommune at kommunens logo inngår i musikalens materiell.

Det endelige, enstemmige vedtaket, ble slik:
1. Karlslyst musikkteater gis gratis øvingsleie i Bruket kulturhus i perioden 28.07 – 06.08.2018 og til «Kick-off» 10.03.2018.
2. Malvik kommune gir et økonomisk tilskudd på 35 000 kroner.
3. Tilskuddet finansieres over formannskapets tilleggsbevilgningskonto.
4. Som en viktig samarbeidspartner for Carl Halck ønsker Malvik kommune at kommunens logo inngår i musikalens materiell.
Les også: Nye koster på Karlslyst