Ny E6 skaper enorme muligheter

Det er store forventninger og muligheter med byggingen av ny firefelts E6 gjennom Malvik blir en realitet.

En oppgradert E6
Byggestart for nye E6 er allerede i 2019 på strekningen med fire byer med en internasjonal flyplass strategisk plassert i korridoren.
Næringsforeningene i Trondheimsregionen og Stjørdal i samarbeid med Malvik – og Stjørdal kommune, inviterer nå til et enestående seminar, mandag 19.mars på Nord Universitet Stjørdal.
Arrangementet tar for seg prosjektene med en kostnadsramme på 20 milliarder, aktiviteten og mulighetene for bedriftene i korridoren.

Sentrale aktører i utbyggingen som Bane NOR, Nye Veier og Avinor skal holde innlegg.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen vil også informere om hvordan det er etablert et leverandørnettverk i E6 sør prosjektet som åpner for informasjon og større muligheter for leveranser til prosjektene, skrive NiT i en pressemelding.

Arrangementet har en begrensning på 100 deltakere og halvparten av plassene er allerede booket.

Program

Innledning:
v/Berit Rian, administrerende direktør NiT og Jon Uthus, daglig leder SNF
Status E6 Øst og veien videre
v/Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør for Nye Veier Trøndelag
Leverandørnettverk for bedrifter langs næringskorridoren E6 øst, og slik organiseres dette i E6 sør
v/Hans Petter Øien Kvam, daglig leder NiT Melhus og Skaun
Utviklingen av Trondheim  Lufthavn Værnes som et internasjonalt knutepunkt for Midt-Skandinavia
v/Marit Helene Stigen, lufthavndirektør Trondheim Flyplass
Attraktive knutepunkt som bidrag til by og stedsutvikling
v/Marianne S. Aasen, direktør konsept og plan Bane Nor
Møteleder
Kaare Hagerup, NiT Malvik

Påmelding skjer til Næringsforeningen i Trondheimsregionen