Trenger flere praksisplasser

NAV Malvik etterlyser flere praksisplasser.

Den totale arbeidsledigheten i Malvik er nokså stabil med 175 helt ledige ved utgangen av januar 2018. Det utgjør 2,3% av arbeidsstokken som er 0,2 prosentpoeng høyere enn for hele Trøndelag.

NAV kontoret i Malvik har hele tiden et tett og nært samarbeid med bedriftene i kommunen og nabokommunene.

– Det å samarbeide med næringslivet er en av mange oppgavene vi har. Arbeidsgiverne kan ha behov for NAV sin kunnskap og kompetanse for å ivareta egne ansatte. Vårt mål er jo også å bidra til å skape muligheter for arbeidssøkere, da er vi er avhengig av en god dialog med næringslivet, forteller Even Svee, markedskontakt ved NAV Malvik.

– Vi har jo ingen arbeidsplasser å tilby. Dersom vi skal bidra til å skape muligheter for arbeidssøkere, er vi er avhengig av en god dialog med næringslivet.

Ungdom og flyktninger

Mye av hovedfokuset er på flyktninger og på ungdom under 30 år, hvor ledigheten i Malvik er på 2,7%, en halv prosent høyere enn for fylket.

– Nå har det gått snart to år siden den store flyktningestrømmen og det er et stort behov for praksisplasser, særlig blant flyktningene, sier Ann Kristin Larsen som er leder for NAV kontoret i Malvik.

– Vårt ønske er at bedriftene åpner opp for flere praksisplasser og at det på sikt kan gi flere arbeidsplasser også og ikke minst være med å bidra til språkopplæringen.

Mange av flyktningene går nå på skole tre dager i uken og har behov for arbeidspraksis i tillegg.

– Arbeidspraksis gir verdifull arbeidserfaring og referanse. For arbeidsgivere er det å tilby praksisplass en mulighet til verdens lengste jobbintervju. Man blir kjent med hele personligheten til en som kan bli en fremtidig medarbeider, sier Even Svee.

Stort nettverk

NAV Malvik sitter på et stort nettverk når det gjelder bedrifter og næringsliv i Malvik, men vil gjerne ha kontakt med enda flere.

– Vi samarbeider med Næringsforeningen i Trondheimsregionen og med det kommunens næringskontor og skal være med ut på bedriftsbesøkene de pleier å ha.

– I tillegg trenger vi stadig tips og hint om arenaer hvor vi kan treffe bedrifter både formelt og uformelt da vi stadig søker etter samarbeid med næringslivet, forteller Even Svee. Det gjelder også bedrifter i nabokommunene hvor en av lederen eller eierne bor i Malvik.

Even Svee er en del av NAV sitt store nettverk i regionen både i områdene rundt Malvik, men også hele resten av fylket.

– Vi ønsker jo å være tilstede og å hjelpe bedrifter, arbeidsgivere og arbeidstakere med ulike utfordringer de kan ha og her på NAV har vi bred og god kompetanse på flere områder innenfor yrkeslivet. Mange av våre saksbehandlere har flere møter med bedrifter daglig om ulike tema.

– Om noen har behov for vår bistand håper vi de tar kontakt, vi er bare en telefon eller e-post unna, forteller Even Svee, som mener samarbeidet med næringslivet er veldig viktig i tiden som kommer.

– Det skjer mye i Malvik i årene framover, det blir spennende for mange å være med på, sier markedskontakt Even Svee ved NAV Malvik.