Foredrag om Israel 70 år

Torsdag 8. mars kommer den Israelske ambassadøren til Norge hit til Malvik for å holde foredrag.

Det er i forbindelse med at staten Israel nå er 70 år at ambassadør Raphael Schutz er invitert av Ronny Farsund til å holde foredraget «Israel 70 year, an update» på STav Hotell torsdag 8.mars.
Søkelys på Israel
Farsund er lidenskapelig opptatt av Israels historie og vil gjennom dette arrangementet være med på å sette søkelyset på statens historie, men også framtid.
– Min oldefar var fra Telavåg og ble tatt til fange under andre verdenskrig og sendt til Sachsenhausen hvor han ble drept i konsentrasjonsleir, samme dag som min mor ble født.
– Da krigen var over ble de fleste tyske krigsfanger som hadde overlevd sendt tilbake til hjemlandene sine.
– For de over 500.000 jødene derimot, fantes det ikke noe hjemland. Dermed ble Israel opprettet der det nå ligger, med dårlig landbruksjord, ørken, fjell og sump. At nasjonen nå, 70 år etterpå er verdensledende på flere felt fasinerer meg og jeg vil gjerne vite mer om hvorfor det har blitt sånn, sier den engasjerte malvikingen Ronny Farsund.
Samarbeid
Ambassadør Raphael Schutz’ ledestjerne er «hva kan vi oppnå gjennom samarbeid» og han vil snakke om ulike former for samarbeid mellom naboland og verdensdeler.
– Norge sitter på mye kompetanse som Israel trenger og det samme gjør Israel. Eksempler kan være havbruk, jordbruk, olje og gass, men også helseteknologi, forteller Ronny.
Kontakt på Facebook
Ronny forteller at han kontakt ambassadøren via Facbook og fikk umiddelbar respons.
– Schutz, som går av som ambassadør i august, skulle være i Trondheim under en filmfestival og da hadde han tid til å snakke på dette arrangementet som blir på Stav Hotell torsdag 8.mars.
Etter foredraget blir det muligheter for å stille spørsmål til ambassadøren.
– Da er det ikke unaturlig at det kan komme spørsmål om Israelsk okkupasjon, men også ulike boikotter av Israelske produkter.
Midtøsten er et konfliktfylt område hvor striden mellom Jødene og Araberne har pågått i flere hundre år, men det har selvsagt vært andre strider også.
Åpent for alle
Ronny Farsund forteller at arrangementet er åpent for alle og han håper at mange tar turen til Stav Hotell torsdag 8.mars.
– Jeg forventer å få en oppfriskning av mine egne kunnskaper og da fremfor alt fra en mann som framsnakker samarbeid og utvikling.
– Alle er hjertelig velkommen og både jeg og ambassadøren håper på friske diskusjoner sier Ronny.
Han er spesielt opptatt av Israel som en innovativ nasjon, men som dessverre er rammet av boikott, som for eksempel fra Trondheim.
– Dette rammer blant annet NTNU og St.Olavs Hospital direkte. Per i dag har Israel flere innovasjonsselskap på Nasdaq-børsen, enn hele EU tilsammen. Det sier noe om hvor langt landet har kommet på 70 år, avslutter Ronny Farsund.
Ambassadør Raphael Schutz holder foredrag på Stav Hotell torsdag 8.mars fra klokka 17:30 og arrangementet er gratis for alle inkludert en kopp kaffe.