Tar et krafttak mot kreft

Russen ved Malvik videregående skole stiller også i år opp for Kreftforeningen i aksjonen «Krafttak mot kreft».

Avgangselevene på Malvik VGS har en lang tradisjon i å delta i denne aksjonen og i fjor samlet de inn hele 145.044,- krober til formålet.
– Målet er å samle inn mer i år enn hva de klarte i fjor, sier Marte Krogstadmo som er leder av de fem som utgjør årets aksjonskomite.
De andre medlemmene er Ane Frantzen, Andre Gjære, Vanja Pettersen og Peder Løken.
Gi så det monner
Nå oppfordrer de gavmilde malvikinger og lokale bedrifter om å støtte en god sak gjennom å gi når bøssebærerne kommer tirsdag 13,mars.
– Da har godt over 70 elever meldt seg til å gå med innsamlingsbøsser, og vi håper de blir godt mottatt sier Marte.
– Skulle man ikke ha kontanter kan man bruke vipps og nummeret står på bøssene og på informasjonen bøssebærerene har med seg.
Lokalt næringsliv
Et av målene er å slå fjorårets innsamlingsresultat. Det har de tenkt å gjøre ved å utfordre næringslivet.
– Det er jo mye enklere for bedriftene å gi et lite bidrag til kreftsaken når de kan bruke vipps eller via den digitale innsamlingsaksjonen forklarer Ane Frantzen og Vanja Pettersen.
– Vi har sendt ut e-post til både ordfører og politikere og holder på å sende ut til bedrifter som vi håper vil gi positiv respons, sier Vanja Pettersen.
Aksjonskomiteens oppfordring er at man må sørge for å ha kontanter eller vipps klart når elevene kommer med bøssene tirsdag 13.mars.
Her kan du følge innsamlingsaksjonen «Kraft tak mot kreft» og det fortløpende innsamlede beløpet i Malvik.

Fra v: Ane Frantzen, Andrea Gjære, Vanja Pettersen, Marte Krogstadmo og Peder Løken.