Går inn for kr 51.000,- til Carl Halck

Rådmannen anbefaler at Malvik kommune bidrar med både direkte og indirekte økonomisk
støtte til musikalen Carl Halck i august.
Det er innstillingen til politikerne i Formannskapet som skal behandle søknaden om støtte i sitt møte mandag 5.mars.
Den indirekte støtten gis i form av gratis leie av Bruket kulturhus i en øvingsperiode, noe som har en verdi på om lag 16.000 kroner.
I tillegg foreslår Rådmannen at det gis direkte støtte i form av et økonomisk tilskudd på 35.000 kroner.
Karlslyst musikkteater betaler vanlig leie av Bruket kulturhus i forbindelse med «kick-off» arrangement og bruk av tekniker i forbindelse med øvingsperioden.
Innstillingen til Formannskapet er:

  1. Karlslyst musikkteater gis gratis øvingsleie i Bruket kulturhus i perioden 28.07 –
    06.08.2018.
  2. Malvik kommune gir et økonomisk tilskudd på 35 000 kroner.
  3. Tilskuddet finansieres over formannskapets tilleggsbevilgningskonto.

Det er fjerde gangen Karlslyst Musikkteater setter opp musikalen om Karlslysts gårds grunnlegger Carl Halck.
Premiere er berammet til 13.august og det er planlagt fem forestillinger.
Les også: Søker kommunen om samarbeid og støtte