Mariann er fortsatt aktiv Humanetiker

Mangeårig leder for Human-Etisk forbund i Malvik, mariann Buås-Hansen har flyttet fra Malvik, men hun er fortsatt engasjert.

Rørosnytt har snakket med Mariann Buås-Hansen som er valgt til ny leder i Human-Etisk forbund, Røros, Os og Holtålen lokallag.
Hun ble valgt på årsmøtet i begynnelsen av februar. Mariann tok over etter Marit Saanum Mikkelsen som har vært leder for lokallaget i mange år.
– Det blir som å hoppe etter Wirkola. Marit er en god leder, inkluderende og trygg, og får alle til å føle seg trygge på de oppgavene de har tatt på seg. Hun presser ikke folk til å gjøre ting de ikke har valgt selv. Jeg har lært mye av henne denne tiden vi har kjent hverandre, sier Mariann.
Marit og Mariann ble kjent for 6 år siden. Da var Marit leder for lokallaget i Røros og Mariann i Malvik lokallag. Begge to hadde tatt på seg verv som kursledere for estetikken i gruppeseremoniene. De to meldte seg frivillig som kursledere på fylkesnivå, og det var der de oppdaget at de gikk så bra sammen. I dag bor de i samme gate og har samme postkassestativ.
– Marit spurte om jeg ikke skulle flytte til Røros. Når jeg flyttet hit inkluderte hun meg så godt som bare Marit kan, sier Mariann.
Da Mariann flyttet til Røros ble hun valgt inn i styret i lokallaget som styremedlem. Før årsmøtet i år kom de frem til at de kunne bytte roller. Mariann var da leder for seremoniutvalget.
– Vi snakket før årets valg og fant ut at det kunne bli en god løsning. Marit ønsket å trekke seg tilbake. Vi fant ut at vi kunne bytte rolle i lokallaget. Nå har jeg tatt over som leder og Marit er leder for seremoniutvalget, sier Mariann.
Lokallagslederen er bindeledd mellom fylkeslaget og medlemmer / frivillige på Røros og vise versa tilbake til fylkeslaget.
– Det krever ikke så stor lokalkunnskap. Jeg tror at det blir fint at vi har byttet plass, sier Mariann som fra før har vært leder i Malvik lokallag i ca. 7 år.
Den nye lederen har flere planer for Human-Etisk forbund, Røros, Os og Holtålen lokallag. Bla. jobbe mer med å få på plass en seniorgruppe.
– Vi har lokaler, så vi kan vokse. Det er fantastisk at vi har mulighet til å samle alt her, i lokalene i Lorentz Lossiusgate, sier Mariann.
I styret har lokallaget fått med seg flere nye, Ann-Randi Røstum som nestleder, og Guri Nordsveen er nytt styremedlem.
– Det har vært noen interne rokeringer. I et styre bør det jo være en god blanding av menn, kvinner, noen som bor her og noen som bor der, ung og gammel, sier den nyvalgte lederen.
I seremoniutvalget er Marit blitt leder, Berit Mestvedthagen fra Os fortsetter. Ane Linn Haagaas og Gunn Haugdal er også med i utvalget. Det er som vanlig seremonier i mai. Det blir Humanistisk konfirmasjon og navnefest lørdag 26. Mai. I år er det 20 konfirmanter som har valgt det humanistiske alternativet. Det blir ikke rollespillet «På flukt» for konfirmantene i år fordi det legges ned av Røde Kors.
– Det går an for nabokommuner å delta på Navnefesten 26.mai,for her på fjellet har vi god plass og kapasitet til det, sier Mariann.
Lokallaget arrangerer gruppeseremoniene konfirmasjon og navnefest, andre seremonier som humanistisk vigsel og gravferd blir arrangert av fylkeslaget. Det er ingen ansatt i lokallaget, alle jobber på frivillig basis. Vi får midler fra fylkeskontoret for å drive lokallaget, og  har anledning til å søke fylket til å gjøre noe ekstra. F.eks oppstart av seniorgruppen. Det er vedtatt i styret at seniorgruppen skal kunne komme i gang.
Det jobbes stadig med noen nye forbedringer. Seremoniutvalget drar hvert år på estetikkurs. Der  får de et innblikk i hvordan forbundet ser for seg at seremoniene skal være for eksempel hvordan få seremonien humanistisk. Hvordan vise hva forbundet står for. Hvordan skape en god stemning med mere.
Mariann har leid lokalet i Lorenz Lossiusgaten fremover. Hun leier lokalet privat for å ha søm som hobby og har et sømverksted der. Lokallaget kom inn og har leid lokaler der siden våren 2017. Det er de samme lokalene som Øre – nese – hals-legen var  tidligere.
Mariann flyttet til Røros høsten 2016. Hun er født og oppvokst på Malvik. Barna hadde blitt store og flyttet hjemmefra, og Mariann hadde muligheten til å flytte.
– Vi har hatt hytte på Harsjøen siden 1991. Jeg trives på hytta, der får man ned skuldrene. Jeg valgte med hjertet, for meg var det helt perfekt å flytte til Røros. Man bor i en by men likevel bor du landlig. Får et hav av tid. Det er «Gammeldags” her – i den forstand at folk tar vare på hverandre. Jeg trives kjempe godt. Folk hilser på deg på gata. Det er stor kulturforskjell fra Trondheim som jeg også bodde i en periode. Her er det vinter, ikke is og sørpe i 4 måneder, men mye mindre nedbør. Jeg er glad i solen, sier Mariann.
Mariann meldte seg inn i Human-Etisk forbund i 1990. Etter hvert meldte hun seg som kursleder for de humanistiske konfirmantene i Malvik, og var kursleder i et par sesonger. Hun laget bla. seremonier i Malvikhallen. På grunn av  nye bestemmelser i forbundet i 2007, måtte man ha et lokallag for å forsette med seremonier i kommunen. Mariann startet opp lokallag, og hun ble styreleder, sammen med flere engasjerte medlemmer.
– Det var veldig interessant, og det var mye å sette seg inn i. Men det gikk greit etter hvert, sier Mariann.
I 2012 begynte de med navnefester i Malvik. Det var et nytt tilbud til kommunens innbyggere.
– Det var veldig artig. Jeg var også innom styrearbeid i lokallaget i Trondheim. Det var et stort lokallag, og det var derfor veldig ok å komme hit til Røros. Jeg hadde møtt de fleste i lokallaget på Røros fra før via Human-Etisk forbund. Jeg hadde et nettverk før jeg flyttet hit, for man kan jo ta med seg frivilligheten dit man flytter, sier Mariann.
Hun har sittet i fylkesstyret i forbundet i 10 år og trakk seg til årsmøtet som skal være nå i mars. Men som lokallagsleder har hun meldt seg frivillig til å reise og delta på Fylkesårsmøtet i år også.
Å være frivillig i Human-Etisk forbund gir og lærer henne mye. I følge Mariann er det et forbund i utvikling, som tar hensyn til medlemmene sine initiativ. Human-Etisk forbund er jo bare litt over 60 år gammelt, og er derfor et “ungdommelig” livssyn.

Tekst/Foto: Tove Østby/Rørosnytt.no