Grønt lys for E6, men ikke for 110 km/t

Regjeringen gir grønt lys for at Nye Veier kan bygge ut E6 i Trøndelag med fire felt og 110 km/t.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under en pressekonferanse onsdag.

Før Nye Veier overtok ansvaret for trøndersk E6-utbygging (108 km mellom Ulsberg og Åsen) var store deler av veien planlagt med to og tre kjørefelt, og følgelig lavere hastigheter.
Statsråd Solvik-Olsen bekrefter slår nå offisielt fast at ny motorvei nord og sør for Trondheim kan bygges med høyere standard.
– Vi ønsker å bygge framtidsrettede veier som reduserer reisetid og binder regionen sammen for både næringsliv og familier. Da får vi størst gevinst med fire felt og 110, sa Solvik-Olsen, ifølge nyeveier.no.
Han presiserte at Nye Veiers utbygging i Trøndelag, som ellers i landet, forutsetter nødvendige kostnadsreduksjoner – og la til:
– Dette handler ikke om å bygge simplere veier, men om å få mer vei for pengene. Da må det tenkes langsiktig og helhetlig.
Ikke avklart fart i Hommelvik
Samferdselsministeren ville onsdag ikke ta stilling til fartsgrense for den delen av nye E6 som går gjennom Malvik.
Her var E6 planlagt med fire felt allerede før Nye Veier AS overtok, men med fartsgrense 90 km/t.
I november 2017 lovte Nye Veiers trøndelagssjef Johan Arnt Vatnan, i adressa.no (for abonnenter), at mye av den nye motorveien på strekningen vil få fartsgrense 110 km/t.
Statens vegvesen har imidlertid karakterisert en fartsgrense på 110 km/t på den planlagte veien som «trafikkfarlig», og tatt til orde for lavere fart.
– Dette er en faglig diskusjon, og fagfolkene må ta en beslutning, sier Solvik-Olsen til adressa.no (for abonnenter) .