Tre nye søknader om fritak og permisjon

Tre lokalpolitikere har etter årsskiftet søkt om å bli fritatt fra sine verv som folkevalgte i Malvik.


To av søknadene gjelder permanent fritak og én fritak for en tidsbegrenset periode (permisjon).
Per Arild Lyng (AP):
Søker fritak på grunn av at han har flyttet fra Malvik kommune, og kan dermed ikke ha verv som folkevalgt i en annen kommune. Lyng er medlem av Utvalg for Helse og Velferd og er 1.vararepresentant for Arbeiderpartiet til komunestyret.
Tonje Sjøvold (SP):
Sjøvold har søkt om permisjon på grunn av at hun flytter til Danmark for praksisperiode. Tonje Sjøvold er Senterpartiets femte vararepresentat til kommunestyret.
Kjell Dahle (H):
Søker om fritak på grunn av sin jobbsituasjon. Dahle er 1.vararepresentant for Høyre til kommunestyret, sitter som medlem i representantskapet for Trøndelag Brann og Redning og er personlig varamedlem for Ingrid Aune (AP) i represntatskapet i Trondheim Havn.
Dahle søkte også om fritak med samme begrunnelse for ett år siden, men trakk da søknaden før den ble behandlet.
Det er kommunestyret som avgjør søknader om fritak. Ingen av de tre ovenstående søknadene er satt opp på sakskartet til førstkommende kommunestyremøte den 26.februar.
Fjorten folkevalgte har trukket seg
Om disse tre søknadene også blir innvilget, har til sammen 14 folkevalgte søkt og fått innvilget permisjon/fritak fra sine verv i Malvik kommune denne perioden.
Følgende har tidligere fått innvilget permisjoner og fritak:

 • Maja Berg (H)
 • Kathrine Rein (MDG)
 • Aina Kristiansen (AP)
 • Jan Roar Saltvik (AP)
 • Torstein Fosmo (AP)
 • Line E. Forbord (AP)
 • Matthias Helgi Gardarsson (AP)
 • Ellen Zirr Buaas (AP)
 • Knut Sjøvold (SP)
 • Gudmund Beitland (H)
 • Kato Vassdahl (FrP)