Færre politisaker i Malvik

Lensmannskontoret i Værnesregionen dekker nå ca 50.000 innbyggere fordelt på de seks kommunene Stjørdal, Frosta, Selbu, Tydal, Meråker og Malvik.

Tirsdag presenterte fungerende Lensmann Arne Henrik Ulvin og kolegene tallene som viser utviklingen i regionen i 2017.
For Malvik viser tallene en liten nedgang når det gjelder antallet saker sammenlignet med 2016.

Kilde: Politiet i Værnesregionen

Økning i voldssaker
Politioverbetjent Svein Erik Gjølmesli ved Stjørdal Lensmannskontor sier at politiet så absolutt er til stede i Malvik og at nedgangen i antallet saker ikke skyldes mangelen på politi og at lensmannskontoret har flyttet til Stjørdal.
– Vi har aldri før vært så godt tablert inn i det kommunale systemet i Malvik som vi er nå med to politikontakter og andre funskjoner som er inn i forskjellige utvalg.
– Det er bra det er nedgang i antall straffesaker, men Malvik er en kommune med lite offentlige steder og nesten uten uteliv. Men vi har derimot en kommune med masse gjennomgangstrafikk og vi har to campingplasser hvor det er noen hendelser i løpet av et år.
– Utfordringene i Malvik er alt det som foregår i de private hjem hvor det er ungdomsfester bak lukkede dører som vi har problemer med å få innsyn i. Det preger nok bildet for Malvik, grovt oppsumert, sier Svein Erik Gjølmesli.
Publikumskontakten mellom innbyggerne og politiet i Malvik mener Gjølmesli er like bra som før.
– Vi har politipatruljer inn i Malvik kommune på daglig basis. De er inn i forebyggende arbeid, de er inne i direkte konkrete oppdragsløsninger og vi har en godt etablert kontakt inn i de kommunale systemer.
Svein Erik Gjølmesli