Derfor er monitorene fjernet

Ingen trafikkinformasjon i sanntid på Vikhammer.

AtB har fjernet to monitorer fra bussholdeplassene på Vikhammer.
Siden mai 2017 har AtB måtte erstatte tre knuste monitorer på de to holdeplassene på Vikhammer på grunn av gjentatte tilfeller av hærverk.
– Dette gjelder holdeplassen for nordgående buss mot Stjørdal der det har vært rapportert hærverk 21.mai 2017, på holdeplass mot Trondheim hvor to tilfeller av hærverk er varslet den 27. juni 2017 og 11. januar 2018. Alle hendelsene er meldt til politiet, ifølge AtB.
– Basert på dette har AtB derfor vedtatt å fjerne monitorene fra disse to holdeplassene. AtB ønsker å kunne tilby et godt tilbud til de reisende, men man er avhengige av at materiellet får stå i fred, skrver kollektivselskapet i et brev til Malvik kommune.
– AtB er åpen for lokale innspill og tiltak, slik at en kan løse denne situasjonen, heter det i brevet.