Sørmo tilbake i politikken

Valgstyret i Malvik har supplert vararepresentantene til Senterpartiet og Høyre.

I forbindelse med at Knut Sjøvold (Senterpartiet) ble innvilget fritak fra sine politiske verv i Malvik kommune i 2016 og Gudmund Beitlan (Høyre) i 2017, har partienes grupper ønsket å supplere på sin vararepresentantliste til kommunestyret med en representant.
Valgloven § 14-2 regulerer nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret. Det skal foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass har blitt ledig, dersom ordfører finner dette nødvendig.
Forseth og Gravningen Sørmo
I følge valgstyrets protokoll fra kommunestyrevalget i 2015 er Ellen Forseth rangert etter siste vara på Senterpartiets liste, Tonje Sjøvold. Ved nytt valgoppgjør rykker derfor Ellen Forseth inn som nytt varamedlem til Senterpartiets kommunestyregruppe.
Eugen Gravningen Sørmo (H) er rangert etter siste vara på Høyres liste, Anita Fredriksen. Ved nytt valgoppgjør rykker derfor Eugen Gravningen Sørmo inn som nytt varamedlem til Høyres kommunestyregruppe.
Sørmo var i forrige periode medlem av kommunestyret og satt i formannskapet for Høyre.
Vedtaket i valgstyret var enstemmig.