Glenn blir ny fastlege i Selbu

Hommelvikingen Glenn Draveng er tilsatt som fastlege i Selbu etter Ove Borelly som blir pensjonist fra 1. mars.

Draveng har vokst opp i Hommelvika, og er nå bosatt på Ranheim sammen med sin familie.
Kona er for øvrig fra Selbu.
Hommelvikingen er 45 år og var først utdannet fysioterapeut, men bestemte seg så for å ta legeutdanning i voksen alder, og er nå i ferd med å avslutte turnusen sin på Støren, melder Nea radio.