E6 stenger i perioder

I forbindelse med at det vil pågå maskinarbeid på fjellkanten mot E6 ved Sveberg i kveld vil nordgående felt bli stengt i peroder.
Arbeidet foregår fra kl. 22.00 i kveld den 15.02 og ut over natten. E6 blir dermed stengt i perioden (sørgående felt blir åpent).
Dette melder Br. Bjerkli A/S.