To vil bli sogneprest

Stillingen som sogneprest i Hommelvik ble utlyst rett etter nyttår og to mannlige prester har søkt søkt på jobben.

De to søkerne er Geir Henrik Gravaas (63), prostiprest i Nord-Innherad prosti og John Gunnar Krogstad (54), vikarprest i Stjørdal og Malvik.
Hvem som blir ny sogneprest i Hommelvik vil Nidaros bispedømmeråd avgjøre i sitt møte onsdag 28. februar.