Hva velger lokalpolitikerne å gjøre?

Leserinnlegg av Jørgen Enoksen Leder, Malvik Ungdomsråd: Etter Malvik Ungdomsråds (MUR) innlegg ved forrige kommunestyremøte og Ungdomsrådet sin underskriftskampanje så har engasjementet rundt mobbing i kommunen vært stor.

Dette er noe ungdomsrådet setter stor pris på og vil takke alle som har engasjert seg!
Representant i kommunestyre Eva Lundemo (H) har valgt å ta saken til Malvik Ungdomsråd videre i form av å ha sendt interpellasjon til neste kommunestyremøte.
Dette gjør at kommunestyremøte er nødt til å behandle forslagene til MUR (frontet av Lundemo) ved neste kommunestyremøte (26.02.18). Forslagene til MUR lyder:
– Malvik Kommune skal være strenge når det kommer til hvordan man håndterer mobbing, så etter at alle tiltak er prøvd og ikke virker, så skal mobberen flytte skole, enten det er til andre skoler i kommunen eller det er til skoler i nærliggende kommuner.
– Malvik Kommune ved rådmann, gjør en intern gjennomgang over hvor mange mobbere som har blitt flyttet til en annen skole i Malvik Kommune, eller til noen av nabokommunene og kommer tilbake til kommunestyret med en orientering på dette.
Det vil altså bli stemt for eller mot. MUR setter som nevnt tidligere stor pris på engasjementet i saken, både i form av underskrifter, men også at dette saken nå blir løftet inn i kommunestyret.
Vi håper som sagt at politikere vil slutte seg til og samle seg rundt forslaget. MUR tror på en åpen og trenger derfor klarhet i hvordan lokalpolitikerne kommer til å posisjonere seg i denne saken, spørsmålet vårt nå til politikere i kommunen er om de tenker å stemme for eller mot dette forslaget.
 

Jørgen Enoksen

Leder, Malvik Ungdomsråd