Årsmøte i Malvik Unge Høyre

Mandag 12. Februar 2018 har Malvik Unge Høyre avholdt årsmøte, og valgt nytt styre.

Etter valget ble det nye styret slik:
Leder: Julianne Moen Foss
1.Nestleder: Torstein Bjørgum
2.Nestleder: Marte Krogstadmo
Styremedlem: Julie Krogstadmo
– Vi ser fram til et år fylt med god politikk, spesielt rettet mot valget 2019 der vi er også engasjert til å hjelpe til med programarbeidet til Malvik Høyre sier nyvalgt leder Julianne Moen Foss i en pressemelding.
– Jeg vil også rette en stor takk til det avtroppende styret og leder Hanne Lundemo Bakken. Videre ønskes det nye styret lykke til.