Bussplanene utsatt til neste år

Planene om å få en bussrute over Saksvikkorsen via Stibakken til Vikhammeråsen er utsatt til neste år.

Dette bekrefter kommunikasjonsdirektør, Grethe Opsal i AtB.
– Malvik kommune har fremmet et ønske om et kollektivtilbud over Lauglo/Saksvik, og AtB har vurdert at enkelte avganger på rute 6 da kunne vært ført videre fra Saksvikkorsen til Vikhammeråsen. Vi har hatt flere møter om dette, i tillegg til at vi har gjennomført en befaring med kommunen for å se på hva som kreves for å få til dette, forteller Opsal.
– Det har vist seg vanskelig å få gjennomført tiltaket på Saksvikkorsen og infrastruktur langs Saksvikkorsen og Stibakken har heller ikke hatt den kvalitet som kreves for å starte et to-veis busstilbud på strekningen, og blir derfor ikke iverksatt fra høsten 2018, sier hun.

– Adkomsten fra Væresvegen og frem til snuplassen for rute 6 i Værestrøa er ikke tilrettelagt for høy busstetthet. AtB har derfor sett på andre snumuligheter hvor snuplass på Saksvikkorsen er lansert som en mulighet.

Buss fra høsten 2019.

– Når rutestrukturen endres fra august 2019, med blant annet innføring av metrobuss, er det meningen at dagens rute 37 skal dekke Saksvikkorsen til/fra byen og Strindheim utenfor rushtimene.

– Dette gitt at vi får på plass infrastruktur og vintervedlikehold for toveis busstrafikk fra Fylkesvegen på Vikhammer og over Saksvikkorsen, forklarer Grethe Opsal i AtB.

Les også: Ny bussrute på Saksvik