Vil ikke ha 110 km/t på motorveien

Statens Vegvesen og Vegdirektoratet vil ikke ha 110 km/t på den nye motorveien gjennom Malvik.

Dette kommer fram i et brev vegvesenet har sendt til Nye Veier AS, skriver adressa.no (for abonnenter).
I følge avisen lovte Johan Arnt Vatnan i Nye Veier AS i november at mye av strekningen Ranheim – Værnes skulle få fartsgrense 110 km/t.
Det er imidlertid ikke Nye Veier alene som avgjør om ny E6 mellom Ranheim og Værnes får fartsgrense 110 km/t. I praksis er det Statens vegvesen ved Vegdirektoratet som bestemmer dette.
I et brev til Nye Veier som ble sendt 9. januar karakteriserer Vegdirektoratet en fartsgrense på 110 km/t på den planlagte veien som «trafikkfarlig».
Vegdirektoratet er kritisk til motorveiplanene fra Nye Veier AS. De mener blant annet at enkelte svinger på den planlagte veien blir for krappe og at sikten fremover på enkelte steder blir for kort til å oppfylle kravene til fartsgrense 110 km/t, skriver adressa.no (for abonnenter).
100 km/t er passende
Vegdirektoratet har kommet frem til at en fartsgrense 100 km/t vil være passende for ny E6 Ranheim – Værnes.
Nye Veier AS har nå i et svarbrev bedt om et møte med Vegdirektoratet og vil i samarbeid med Vegdirektoratet finne gode løsninger som muliggjør 110 km/t fartsgrense på strekningen Ranheim – Åsen.
– Nye Veier har beregnet at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for prosjektet Ranheim – Åsen blir forbedret med 6,5 mrd. kr ved å øke fartsgrensen fra 90 til 110 km/t», heter det i brevet fra Nye Veier til Vegdirektoratet.
Veiselskapet er i disse dager i full gang med å finne en entreprenør som skal bygge ut motorveien mellom Ranheim og Værnes.
Etter planen skal selskapet inngå avtale med en entreprenør til sommeren. Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan forsikrer ifølge adressa.no (for abonnenter) at denne prosessen fortsetter som planlagt også etter at signalene fra Vegdirektoratet kom.