Videreutdanning av lærere

Leserinnlegg av Vigdis M.P. Martinsen, Malvik Høyre:

Videreutdanning av lærere
Lærerne i Malvik gjør en fantastisk jobb i klasserommene våre, hver eneste dag. Jeg vil at flest mulig av de som ønsker skal få videreutdanning, men da må alle som vil søke.
Det har vært en rekordsatsing på antallet lærere som får videreutdanning, og vi må holde trykket oppe også i år.
Jeg forventer at Ingrid Aune, ordføreren fra Arbeiderpartiet her i Malvik tar initiativ til å godkjenne så mange søknader som mulig av de som kommer inn, og innenfor de fagene vi har behov for å prioritere.
For å nå målet om at alle lærere som underviser i norsk, matte og engelsk skal ha fordypning innen 2025, er det ekstra viktig å sørge for at flest mulig søker og at flest mulig søknader godkjennes.
Staten har satt av penger, men uten kommunene på laget får vi det ikke til.
I fjor kom det en undersøkelse fra NIFU hvor nesten alle lærere som hadde tatt videreutdanning sa de hadde endret undervisning, og syv av ti at de hadde blitt bedre lærere.
Mitt mål er at vi skal ha en Malvikskole der elevene lærer mer, hvor de trives og hvor lærerne har et godt faglig fellesskap. Faglig sterke lærere er viktigst for de barna som trenger skolen aller mest.
Jeg vil oppfordre alle lærere til å søke videreutdanning før fristen 1.mars.
 

Vigdis M. P. Marthinsen

Malvik Høyre