Elektrifisering haster

Før åpningen av fylkesårsmøtet i Trøndelag Senterparti som avholdes på Hell i helga var sentrale SP-politikere samlet på Hell stasjon for å markere at partiet synes elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen går alt for sent.
Partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad ble møtt av to SP-ordførerere og en varaordfører som alle snakket varmt om at det nå hastet for jernbanesatsningen i regionen.
– Nå har alle berørte parter gjort jobben sin, nå må regjeringa levere, sa Marit Arnstad. (Saken fortsetter under bildet)

Har laget fest på 1.klasse
Påtråppende nestleder i Trøndelag Senterparti, Ole Herman Sveian mener elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen vil utgjøre en stor forskjell på efektiviteten av transport og reiser i regionen.
– Med en elektrifisering av jernbanen og dobbeltspor gjennom Malvik og Hommelvik vil korte reisetida Hommelvik – Trondheim med 14 minutt. Det er klart det vil gjøre noe med utviklinga, sier Ole Herman Sveian.
– Nå har Bane NOR kommet med sin plan for dobbeltsporet gjennom Hommelvikm og da ser vi hvilke kort de spiller med.
– I utgnagspunktet har de lagt inn en fest på 1.klasse i forhold til å båndlegge areal i Hommelvik sentrum, forsåvidt har de gjort det samme på Ranheim, etter hva jeg forstår, noe som er naturlig konsekvens av de skal sikre seg areal.
– Får vår del i Malvik må vi jobbe for å få til minst mulig arealbruk i Hommelvik, sånn at vi får utvikla sentrum.
– Det er jo på en måte statlige etater som sier at vi skal fortette og ha sentrumsnær bebyggelse og vi skal legge til rette for at folk skal kunne reise effektivt inn til byene fra de store knutepunktene. Men da kan det ikke være sånn at en annen statlig etat tar mye av de arealene vi kan fortette på, sier Ole Herman Sveian.
Sveian er glad for at lokalpolitikerne nå får Bane NOR sine planer på bordet.
– Vi har nå ventet på denne planen i halvannet år og nå har vi fått den og det er et godt utgangspunkt for å begynne jobben, så får vi ta det derifra.
– Jeg tror at vi nå må utfordre å sette statlige etater opp mot hverandre for å få dette på riktig spor, sa Ole Herman Sveian før delegasjonen dro videre til det historiske årsmøtet i fylkespartiet for Senterpartiet i Trøndelag.