Angstbiting i skyggenes dal

Leserinnlegg av Bernt Ole Ravlum, Malvik Arbeiderparti:
Det noteres at FrPs Lill Harriet Sandaune og Høyres Eva Lundemo er lite tilfreds med at Arbeiderpartiet i Malvik tillater seg å se på styrking av helsesøsterdekning i kommunen som en gladsak.
De samme damene mener videre at å bruke en kommunalt ansatt på en «privat» Facebook-side for å synliggjøre nettopp en slik gladsak går over alle grenser. Som om dette ikke var nok – for virkelig å understreke den skammelige behandlingen Sandaune/Lundemo blir utsatt for – så velger partiene å korsfeste rådmannen for manglende etikk og moral.
For oss som har vært med en stund kommer ikke dette som en overraskelse. Etter 14 år i opposisjon – uten synlige gevinster for kommunens innbyggere – er det forståelig at Sandaune og Lundemo må gripe de halmstrå som måtte dukke opp. Denne gangen er det altså helsesøster og rådmann som må gjennomgå. Damene vet inderlig vel at gladsaken om helsesøster er en tapt sak for partiene alene – derfor går man på rådmann i stedet og i samme sak.
Begge antyder at det er et slags kameraderi mellom AP og administrasjon/rådhus – at det ikke kan skilles mellom AP-politikere, kommunalt ansatte og administrasjon.
Kritikken er delvis berettiget. Historisk sett – kanskje ikke minst i Malvik – har det vært tette bånd mellom AP og kommunal administrasjon, mellom nevnte parti, frivillighet og organisasjoner av ulike slag. Dette har ikke alltid vært like heldig. Dagens Malvik Arbeiderparti – undertegnede ikke minst – er veldig bevisst om faren for akkurat dette.
Derfor blir det enda mer urimelig at FrP og Høyre skal rote opp og blande sammen både det etiske og det moralske i en saus som skal rettferdiggjøre politisk indignasjon fordi partiene ikke har greid å levere godt politisk håndverk for kommunen!
Helt siden Arbeiderpartiet «vant» siste valg – med ung kvinnelig ordfører – har Sandaune og Lundemo vandret i skyggenes dal. De har for det meste vært enig i posisjonens gode forslag – noe annet ville vært oppsiktsvekkende. Det de tydeligvis har savnet er å få oppmerksomhet om sin egen politikk – en politikk som ikke engang den lokale presse synes det er verdt å bruke tid på.
I mangel på den slags oppmerksomhet har vi sett et evig rensel mellom kommunens eget kontrollutvalg og fylkesmannens ulike avdelinger – et stadig ønske om at det må finnes en mulighet for å ta Arbeiderpartiet og kommunal administrasjon i Malvik for et eller annet – koste hva det koste vil!
Rådmann har levert sitt svar i anledning problemet – Sandaune og Lundemo synes ikke de får forventede svar. Om det er slik at lovgivning ikke er god nok i slike saker så bør signalet gå inn til departement og regjering.
Stygge rykter forteller meg at både FrP og Høyre har gjennomslag i disse kretser.
Vi gleder oss!
Bernt Ole Ravlum