Det sprenges og E6 stenges

Br. Bjerkli A/S melder at det i kveld, den 6. februar,  vil bli gjort to sprengninger på Sveberg.

Sprengningene vil i følge men melding fra entreprenøren skje etter klokken 22:00, og det skal sprenges i hovedskjæringen, samt nærmere Malvik senter.
Vuluveg blir stengt en kort periode etter klokken 22:30 og deretter åpnet.
E6 vil være stengt fram til senest 06:00 i morgen tidlig på grunn av etterarbeid sprengnig, men veien kan sannsynligvis åpnes tidligere.
Br. Bjerkli A/S skriver i sin melding at det kan hende at andre firma benytter seg av stengingen for å vedlikeholde tunnelene, derfor kan E6 være stengt også etter at entreprenøren er ferdig med sitt arbeid.
Br. Bjerkli A/S beklager det ekstra støy deres arbeidet medfører.