Samenes nasjonaldag – 6. februar

Den 6. februar har helt siden 1993 vært Samenes nasjonaldag, og siden 2003 har dagen vært en offisiell flaggdag her i Norge.

Samenes nasjonaldag omtales også som «samefolkets dag». Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen ble første gang feiret i 1993, samtidig som FN sin internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

Opprinnelsen

Opprinnelsen til denne dagen er at det første samiske landsmøtet ble avholdt i Metodistkirken i Trondheim, nettopp den 6. februar i 1917. Det var Elsa Laula Renberg stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere, derav en stor del kvinner. Dette var første gang i historien nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger.

En nasjonaldag

Samekonferansens vedtak fra 1992 var på samisk og inneholdt begrepet «sámi álbmotbeaivi», som oversatt til korrekt norsk blir samisk/samenes nasjonaldag, eller det noen kaller «samefolkets dag» fordi sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag.
Blant annet blir begrepet «samefolkets dag» brukt på denne dagen, men dette er visstnok en følge av en upresise oversettelser da begrepet «nasjonaldag» har av enkelte blitt oppfattet som kontroversielt. Det har vært hevdet at bruk av begrepet «nasjonaldag» forutsetter en samisk stat. Samekonferansen la imidlertid til grunn at samene er ett folk (nasjon) og at bruken av nasjonsbegrepet således ikke forutsetter en egen stat. Både samekonferansen (senere Samerådet) og de nordiske sametingene bruker offisielt begrepet «nasjonaldag».
Samene er forøvrig regnet som en av verdens statsløse nasjoner, men i 2001 anerkjente Bondevik II-regjeringen betengnelsen nasjonaldag på 6. februar.

Lihkku beivvin

6. februar markeres, på ulik vis og det er blitt vanlig at skoler og barnehager gjennomfører samiske tema og prosjekt i dagene før nasjonaldagen, og på selve nasjonaldagen blir det stadig mer vanlig med høytidelig feiring og fest.

Flaggdag

Flagging på 6. februar er en hilsen til samene på nasjonaldagen og en erkjennelse av samisk identitet av samene selv. Det skal flagges med det norske flagget ved alle offentlige bygg den dagen, og det er i tillegg valgfritt å flagge med det samiske flagget.

I Hommelvik er det samiske flagget heist på kommunenes flaggstang.

Lihkku beivvin!