Livsfarlig koblingsskap

Et koblingsskap for gatelys i Hommelvik har stått åpent i snart to uker uten at de ansvarlige har gjort noe for å stenge det.
En leser har henvendt seg til Malviknytt i frustrasjon over dette. Leseren forteller at kommunens Servicetorg bekrefter å ha fått flere henvendelser fra beboere om saken.
– De skulle varsle så det ble ordnet, men det er fortsatt ikke i orden, noe som er bekymringsfullt da det er et skap med sterkstrøm som står åpent ved skolevei.
Kommunens ansvar
Kommunikasjonsrådgiver ved TrønderEnergi, Tore Wuttudal forteller at de har rutiner for å rette opp i denne type feil så fort de blir varslet
– Vi har mannskap som rykker umiddelbart på sånne feil og retter de så fort det lar seg gjøre, sier Wuttudal.
– TrønderEnergi Nett har fått melding om dette aktuelle koblingsskapet, men dette er ikke et koblingsskap som tilhører oss, noe vi meldte tilbake til innmelder.
– Skapet er tilhørende gatelysanlegget, og dermed Malvik kommunes ansvar.
– Det er derfor kommunen selv, eller selskapet som har serviceavtale med kommunen om gatelys, som må ordne opp, sier Tore Wuttudal i TrønderEnergi.
Malvik kommune har ikke besvart Malviknytt sin henvendelse om denne saken.