Gjør avtale med Adressa

Malvik kommune har i januar 2018 underskrevet en samarbeidsavtale om markedsføring av Malvik kommunes produkter gjennom Adresseavisen AS sine kanaler.
Den underskrevne avtalen som Malviknytt har fått innsyn i forutsetter et årlig totalvolum på ca. 500.000,- netto eks. mva, alle rabatter fratrukket.
Avtalen gjelder fra 01.01. til 31.12.2018. og det legges vekt på at Adresseavisen AS skal være prioritert samarbeidspartner for Malvik kommune i Midt-Norge.
Gjennom avtalen forplikter Malvik kommune seg til å annonsere i Adresseavisens papirutgave for kr 250.000,- i året, noe som oppgis til å være halv pris for tjenesten.
Kommunen skal også annonsere under stilling ledig for kr 140.000,- årlig i 10 nettaviser. Avtalen omfatter et stipulert volum på 70 stillinger årlig og det er gitt 82% rabatt på stillingsannonsene. Annonsevolumet tilsvarer ca kr 740.000,- ifølge prislista.
Avtalen innbefatter også 16 – 50 stk stilling ledigannonser på finn.no for kr 95.000,-.
Skrivekurs
I tillegg til Malvik kommunens annonsebehov har de også avtalt et skrivekurs med oppfølging og et Facebook-kurs, til en kostnad på kr 31.500,-
Det ene skrivekurset beskrives som «Hvordan skrive gode tekster» og er relatert mot stillingsannonser. Her får kommunen grundig oppfølging av seks annonser i etterkant.
Formal med kurset er at teksten er den som skal selge inn jobben. Kurset og oppfølgingen skal gjøre at Malvik kommune blir bedre på dette. Kurset inneholder også praktiske øvelser.
Facebook kurset er for å lage godt innhold for Facebook-sidene til Malvik kommune.
Hva bør man som kommune fokusere på av innhold på Facebooksiden til Malvik kommune.
Her skal de ansvarlige for kommunens Facebook-side lære om publisering, innhold og publiseringsstrategi og forslag til planer. Litt om bruk av fordeler og funksjonalitet for å få mer organisk engasjement og vekst og automatisering av prosesser. Kurset inneholder praktiske øvelser i språk og formulering.
Alle priser i avtalen er eks. mva og en forhandling om ny avtale for 2019 skal påbegynnes senest 1.noevember i år.
Ikke forpliktende
Mediekonsulent Kenneth Aalbu i Adresseavisen er den som har forhandlet avtalen med Malvik kommune.
– Det eneste Malvik kommune forplikter seg til og som de må betale er annonsering i Stilling-ledig karusellene som går i 10 nettaviser i Midt-Norge. De andre punktene i avtalen er basert på erfaring og volum fra tidligere og utgjør et estimat av hvor stort omfang avtalen kan ha, sier Aalbu.
– Vi er ikke rigide i forhold til volumet og prisen som står i avtalen annet enn de 140.000,- (eks mva) som omfatter stilling-ledig karusellene.
Stort nedslagsfelt
Kommunikasjonsrådgiver Gro Anita Mortensen skriver i en e-post til Malviknytt at avtalen med adresseavisen kun gjelder stillingsannonser.
– Malvik kommune har inngått en samarbeidsavtale med Adresseavisen om markedsføring av ledige stillinger i kommunen. Avtalen er inngått for året 2018. I forkant av avtalen er det gjort en intern avklaring rundt behovet for en avtale som sikrer kommunen et stort nedslagsfelt.
– Den eneste aktøren i regionen som pr i dag kan tilby det nedslagsfeltet som kommunen har satt som krav er Adresseavisen gjennom Adresseavisen Gruppen. Avtalen inkluderer ukentlige lesere i Trøndelag fylke og omfatter adressa.no, Trønder-Avisa, Fosna-Folket, Trønderbladet, Hitra-Frøya, Innherred, Sør-Trøndelag, Opdalingen, Bladet og NA (Namdalsavisa). I tillegg inkluderer avtalen annonsering på FINN.no, skriver Mortensen.
– Tilbudene om skrivekurs og i produksjon i innhold til Facebook har kommunen ikke tatt stilling til enda.
Ikke avtale med lokale media ennå
Malvik kommune har planer om å rykke inn både annonser og kunngjøringer i lokale media og har hatt møte med to av dem ifølge Gro Anita Mortensen.
– Malvik kommune vil ha et godt samarbeid med de lokale medieaktørene. Vi ser behovet dere har for forutsigbarhet i forhold til omfang og rammer for lokal annonsering og kunngjøring.
– I desember 2017 og januar 2018 har vi hatt møter med to lokale medieaktører for å høre med disse hva de kan tilby og mer om hvilke nedslagsfelt de har, skriver Mortensen.
– De lokale mediene har i dag tilbud på papir eller på nett, mens kommunen ofte har stilt krav om en kombinasjon av disse i forbindelse med annonsering. Vi er enig om at dette er en utfordring vi må tenke nytt for å kunne løse.
– Kommunen skal jobbe videre med anbud knyttet til behovet for annonsering og kunngjøringer i lokale media, der man tar høyde for rene nettaviser og papiraviser, skriver kommunikasjonsrådgiveren i en e-post til Malviknytt.