Føles som et vedvarende overgrep

Arbeiderpartipolitiker Bernt Ole Ravlum reagerer kraftig mot Bane NOR sin manglende avklaring i Hommelvik.
Bane NOR har nå sendt ut sitt forslag til kommunedelplan for dobbeltspor i langtunnel gjennom Malvik.
Den viser at Bane NOR har behov for å sikre tilstrekkelig areal til framtidig togtrafikk gjennom Hommelvik. Dette betyr i klartekst at de planlegger fem spor på Hommelvik stasjon.
Vedvarende overgrep
Lederen av utvalg for Areal og Samfiunnsplanlegging (ARESAM) Bernt Ole Ravlum (AP) er mildt sagt bestyrtet over forslaget og reagerer sterkt på at Bane NOR for det første sier de må ha fem spor i Hommelvik, men at de også sier at de ikke vet når det blir endelig bestemt.
– Dette føles som et vedvarende overgrep. Kan ikke Bane NOR finne ett annet område for hensetting av tog enn akkurat i Hommelvik. Det finnes vel aktuelle områder andre steder, mener han, uten at han vil peke på hvor.
Dobbeltspor og langtunnel er ikke med i gjeldende Nasjonal Transportplan så det er et langt tidsperspektiv på disse planene og mens
– Bane NOR bør nå gå noen runder med seg selv og spørre seg om de virkelig ønsker å ødelegge for utviklingen av Hommelvik sentrum. Med denne båndleggingen kan vi vinke adjø til boligbygging på Moan og den etterlengtede over eller undergangen mellom Hommelvik og Stasjonsfjæra, sier en oppgitt Bernt Ole Ravlum.
Prosjektet er ikke med i gjeldende Nasjonal Transportplan som gjelder i ennå 12 år, så det er et langt tidsperspektiv på disse planene og mens

Ikke avklart

Prosjektleder i Bane NOR, Torun Hellen (bildet) sier det ikke er avklart når det kan være aktuelt å igangsette reguleringsarbeid på Hommelvik stasjon.

– Først må kommunedelplanen behandles og godkjennes i kommunene. Deretter er det Jernbanedirektoratet som evntuelt vil gi Bane NOR bestilling på å utarbeide forslag til reguleringsplan.

– Vi kan derfor ikke si noe om videre framdrift sier prosjektleder Torun Hellen i Bane NOR og viser til ordlyden i forslaget til kommunedelplan som nå er oversendt Malvik kommune.

«Det framtidige sporbehovet på Hommelvik stasjon knyttet til nytt dobbeltspor er ikke endelig avklart. Arealbehovet på Hommelvik skal primært ivareta jernbanens framtidige behov ifm utvikling av kollektivknutepunkt i kommunesenteret i Malvik.

Bane NOR har lagt til grunn på dette plannivået at det kan etableres inntil 5 spor på Hommelvik. Dette inkluderer to gjennomgående spor til sideplattformer for tog som skal stoppe samt spor for passerende tog og eventuelt spor for annet togmateriell. Dette er hensiktsmessig under forutsetning av at stasjonen i fremtiden vil ha «ansikter» i to retninger.

Forbikjøringsporene er dimensjonert for en hastighet på 130 km/h.

Togsporene til plattform er uten overgangskurver og tåler tog i 80 km/h.»

Ingen ende

Lokalpolitkkeren Bernt Ole Ravlum (bildet) ser ingen ende i situasjonen.
– Vi lokalpolitkere og kommunen blir sittende passive, mot vår vilje på grunn av denne båndleggingen av arealet. Og det verste er at det ser ikke ut til å noen ende ta, sier han.
– Når vi spør de som styrer med dette, får vi som svar at de ikke vet noe. Når så spør hvem vi skal spørre, vet de ikke det heller, forteller Ravlum oppgitt.
– Det er av stor viktighet for utviklingen av Hommelvik at kommunen vet hva vi kan planlegge ut fra. Sånn som det er nå, kan vi ikke ta noen avgjørelser.
– Jeg regner med at det er tverrpolitisk enighet om at det nå må komme en avgjørelse for Hommelvik Stasjon, som sagt føles dagens situasjon som et overgrep fra det statseide jernbaneselskapet, og det vil ingen ende ta, sier Bernt Ole Ravlum (AP).

Illustrasjon: Norconsult

Les også: Planene hemmer Hommelvik