Kontrollutvalget får ny sekretær

Mangeårig sekretær for Kontrollutvalget i Malvik kommune, Arvid Hanssen har gått av med pensjon.

Ny sekretær for kontrollutvalget i kommunen er Rannveig Singsaas.
Rannveig Singsaas tiltrådte stillingen torsdag 1.februar.
Hun er samfunnsgeograf av utdanning, og har bred erfaring fra offentlig forvaltning, blant annet flere år som byggesaksbehandler.
Ny daglig leder i selskapet fra samme dato er Torbjørn  Berglann.
Kunnskapsrik og direkte
Lederen i kontrollutvalget i Malvik kommune, Randi Eikevik har bare lovord om den nyslåtte pensjonisten Arvid Hanssen.
– Han er en person med mye kunnskap om både kommuner og fagfeltet sitt som han nå forlater.
– Arvid er både hyggelig og omgjengelig, og han kan være direkte, men med en stor arbeidskapasitet.
– Skulle ønske han fikk plass som
leder i kontrollutvalget i Malvik kommune ved neste korsvei, sier Eikevik.
– Jeg ønsker han en fin pensjonisthverdag og at han får tid til sine hobbyer innen fiske og friluftsliv fremover.
Tilsyn og kontroll
Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven, men kommunestyret kan be utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver på sine vegne.
Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunen og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.