Ja til travbane, men ikke her

Et par hundre personer møtte opp da Malvik bondelag arrangerte fakkeltog mot planene om etablering av travbane på Leistad.

Omkvedet i parolene og blant de frammøtte var «Bevar matjorda, si nei til travbane!»
– Jeg er ikke mot travbane i Malvik, men jeg er mot travbane her, sa den lokale bondelagslederen Paul Vikhammer som var fornøyd med at det var ett par hundre som hadde møtt fram.
Vil kjempe med nebb og klør

Varaordfører Ole Herman Sveian (SP) holdt en kort appell hvor han blant annet sa at han var glad for at så mange hadde møtt opp for å støtte opp under jordvernsaken.
– Vi har klart å bevare store sammenhengende områder til kjerneområder for landbruk som gjør at det er spennende og fornuftig å satse i Malvik. Jeg håper inderlig at kommunestyreflertallet også gjør det i årene fremover og i hvert fall mange av oss skal kjempe med nebb og klør for at det og skal bli sånn i fortsettelsen.
– Her er det mange unge som har valgt å satse på matproduksjon på bakgrunn av de vedtakene som ble gjort for seks år siden, akkurat her, hvor vi vil ha et kjerneområde for landbruk i et femtiårsperspektiv. Da kan det ikke være sånn at det gjelder i bare seks år og så oppheves det.
– Det må være en langsiktighet i landbruket når det tar på årevis å få holdt jorda i hevd og opparbeidet til god produksjon.
Leder av Trøndelag bondelag, Kari Åker og kommunestyrerepresentant for Malvik Pensjonistparti Per Walseth holdt også korte appeller.

Se flere bilder fra fakkeltoget her:

[metaslider id=»37347″]