AP ser på Rådmannen og de ansatte som sine egne

Leserinnlegg fra Lill Harriet Sandaune, formannskapsmedlem for Fremskrittspartiet i Malvik.

Jeg registrerer at rådmannen snakker om rolleforståelse i hele organisasjonen og etiske retningslinjer. Det er klart dette er viktig, og at ansatte har et ansvar for administrasjonens uavhengighet. Men slik jeg ser det unngår rådmannen å svare på det denne saken egentlig handler om.
Her ser man et tydelig eksempel på manglende vurderingsevne og respekt for de ansatte, fra Arbeiderpartiet sin side. Når Arbeiderpartiet går ut på denne måten viser de klart og tydelig at de ser på rådmannen og kommunens ansatte som sine egne, og at de er forpliktet til å stille opp på Arbeiderpartiets vegne.
Hvis det er noen som skulle tatt kritikk her så er det Arbeiderpartiet, men det virker ikke som at de skjønner at dette faktisk er et problem. I og med at de later som ingenting, og ikke ser ut til å en gang beklage saken. I stedet lar de vedkommende ansatt her ta «trøkken», og ser det som naturlig å kunne fortsette med denne typen promotering av sin politikk.
Hva om FrP hadde brukt en ansatt fra en skole i Malvik kommune for å illustrere at vi var imot Arbeiderpartiets kutt i antall lærerstillinger, som var tilfelle ved revidering av budsjettet for en tid tilbake? Det hadde for meg og FrP vært utenkelig å gjøre, og hadde nok ført til ramaskrik både fra rådmannen og Arbeiderpartiet. Men det politisk korrekte Arbeiderpartiet ser imidlertid ut til å kunne skalte og valte etter eget forgodtbefinnende i denne kommunen.
God rolleforståelse og etiske retningslinjer ser ut til å være totalt fraværende hos Arbeiderpartiet i Malvik.

Lill Harriet Sandaune

Formannskapsmedlem, Malvik FrP

Les også: Rådmanen har fulgt opp annonsesaken
Les også: Spør om politisk agitasjon