Rådmanen har fulgt opp annonsesaken

Rådmannen har fulgt opp saken om en nytilsatt helsesøster i Malvik som reklamerte for AP.


– Denne konkrete saken fulgt opp i tråd med lov, avtaleverk og interne retningslinjer, sier rådmannen.
Dette fremkommer av et brev Carl-Jacob Midttun har sendt Malvik Høyre ved leder Halvard Dahle, som tok opp saken i forrige uke.
Les også: Spør om politisk agitasjon
– Jeg oppfatter den siste setningen i svaret fra Midttun slik at saken er tatt opp som en intern personalsak og jeg opplever at rådmannen har tatt denne henvendelsen på alvor, sier Halvard Dahle i en kommentar.
– Rådmannen har ikke svart konkret på de tre spørsmålene jeg stilte, noe jeg hadde håpet at han skulle gjøre, sier Dahle, som likevel er fornøyd med svaret.
– Håper at det blir en gjennomgang på dette nå og at alle, både ansatte og deres ledere setter seg inn de retningslinjer som eksisterer. Jeg vil følge nøye med i tida som kommer og eventuelle overtramp vil bli tatt opp umiddelbart fra vår side, sier Høyre-lederen.
– For ordens skyld vil jeg si at de politiske sidene av saken har jeg ikke kommentert, bare stilt spørsmål ved de etiske retningslinjene. Disse spørsmålene gjelder ikke innholdet i annonsen.
Fantes ingen retningslinjer
Dahle har også tidligere etterspurt praksis rundt politisk agitasjon, kommunalt ansatte og kommunale bygg. I november 2016 svarte rådmannen at det ikke fantes slike retniningslinjer.
– Ifølge mine informasjoner eksisterer det ikke retningslinjer som regulerer de forhold Halvard Dahle etterspør i Malvik kommune, skrev rådmann Carl-Jacob Midttun i en e-post i november 2016.
– På bakgrunn av din forespørsel vil jeg sørge for at denne problemstillingen blir tatt tak i. Dersom det skal etableres retningslinjer slik du forespør, vil det være naturlig at disse vedtas politisk, skrev Midttun i sitt svar til Halvard Dahle den gang.
Les også: Må få klare regler for valgkamp
Ingen kommentar
Malviknytt spurte i forrige uke rådmannen om Dahle hadde et poeng i denne saken, og om man skal utøve forsiktighet med å blande sitt ansettelsesforhold i Malvik kommune med f.eks politisk agitasjon (som i dette tilfellet) og om hva Malvik kommune vil foreta seg i saken.
Rådmannen skriver i en e-post til Malviknytt der han viser til et brev som ble oversendt Halvard Dahle i går.
– Utover innholdet i dette brevet har rådmannen ingen kommentarer, heter det i e-posten fra Carl-Jacob Midttun.

Her er hele brevet fra rådmannen: