Malvik skal være landets reneste kommune

Under mandagens kommunestyremøte i Bruket kulturhus fikk representantene overraskende besøk av Miljøagentene i Malvik.

Miljøagentene er barnas miljøvernoganisasjon som jobber for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for at alle skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår.
Og som James Bond har «licence to kill» har alle miljøagenter har «rett til å si ifra».
Det gjorde de lokale Miljøagentene Maline Hoaas, Frida Lillestøl, Mari Lillestøl, Ingvild Lillestøl, Sverre Holm-Rodahl, Karoline Holm-Rodahl, Ulrik Murbrekk, Maren Hoven og Håkon Hoven.
Her er appelen de holdt for lokalpolitikerne:

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Miljøagenter har rett til å si ifra.

Vi vil at alle skal bruke og kaste mindre plast.

Plast blir til mikroplast og dette ender til slutt opp i maten vår.

Vi mennesker er i ferd med å forurense oss selv!

Vi vil at alle skal kjøpe mindre plast, ikke kaste plast i naturen og resirkulere all plast.

Miljøagentene Malvik ønsker at alle barn skal vokse opp i en ren verden uten plast og andre miljøgifter i kretsløpet.

Dere politikere kan hjelpe alle i Malvik til å bli mer miljøvennlige, ved å sette ut flere søppelkasser og ellers være gode forbilder.

Pass også på hvor søppel blir av når dere brøyter. Vi vil at Malvik skal være Norges reneste kommune! Vi miljøagenter lover at vi følger med!

Etter appellen fikk Miljøagentene hilse på flere av de lokale folkevalgte og det ble tid til fotografering sammen med flere av dem. Her med gruppeleder i Malvik Høyre, Eva Lundemo og ordfører Ingrid Aune.