Fakkeltog mot travbane

I samarbeid med Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer Malvik Bondelag fredag et fakkeltog mot planene om travbane på Leistad.

– Vi vil sette lys på jordvernet, og håper at mange kommer og støtter opp om aksjonen på Leistad, sier leder i Malvik Bondelag, Paul Vikhammer. Politikere, folk flest, landbruksorganisasjoner, naturvernorganisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner – alle som har et ønske om at matjord skal brukes til matproduksjon er velkommen til å delta, sier han til bondelaget.no.
Arrangøren har mange fakler, men oppfordrer publikum til gjerne å ta med lykter som det kan tennes levende lys i.
Fylkesleder i Sør-Trøndelag, Kari Åker, er klar på at hvis en skal følge den nasjonale jordvernstrategien, så kan det maksimalt nedbygges 320 dekar i året.
– Med alle planer arealplaner som ligger inne nå, så er en langt over det tallet. Nå vil vi markere at dette må ta slutt. Det er uaktuelt at travbane bygges på dyrkajord, sier Åker til bondelagets nettside.